​​

Campus och lokaler

Här hittar du information om Chalmers campuoch lokaler. Du kan också läsa om den planerade campusutvecklingen och se exempel på miljöer som nyligen utvecklats för att stödja olika pedagogiska lärandeformer.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 03 maj 2019