Chalmers årsredovisning 2015

Årsberättelse och statistik

Chalmers för en hållbar framtid

På Chalmers har vi länge haft en idé om att hållbar utveckling berör alla. Vår vision, för en hållbar framtid, genomsyrar all verksamhet: grund- och forskarutbildning, forskning, innovation, samverkan, campusutveckling och intern miljö. Inom åtta styrkeområden samlar vi kompetens och kraft för att tillsammans med övriga aktörer ta oss an stora, komplexa samhällsutmaningar.
 
Få institutioner i samhället har lika långa tidsperspektiv som universiteten. Det ger oss möjlighet till både grundforskning, med chans till banbrytande upptäckter för framtiden, och mer tillämpad forskning i samverkan med andra aktörer. Forskningen är samtidigt basen för en av våra andra viktiga uppgifter – att bidra till samhällets långsiktiga kompetensförsörjning genom att utbilda studenter som har förmågan att se hur teknik kan vara en möjliggörare, men också reflektera över samhällskonsekvenser och etiska frågor relaterade till teknikutveckling.
 
Chalmers Årsberättelse Årsredovisning Hållbarhetsredovisning 2015, pdf (9,7 MB)
Chalmers Årsberättelse Årsredovisning Hållbarhetsredovisning 2015 som blädderbart e-magasin

Vill du beställa tryckta exemplar av årsberättelsen, kontakta Chalmers transportcentral, Lars-Åke Englund, tel 031-772 59 65. Tryckta exemplar finns tillgängliga fr.o.m. 1 april.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 02 mar 2016