Nattbild på Vera Sandbergs staty

Årsberättelse och årsredovisningar

Chalmers är ett fristående tekniskt universitet som bedriver forskning och utbildning utifrån avtal med staten. Verksamheten sker huvudsakligen i bolaget Chalmers tekniska högskola AB, vilket i sin tur ägs av koncernmodern Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
 
Med utgångspunkt i avtalen med staten finns årliga återrapporteringskrav – rapporteringen sker i Chalmers Årsberättelse. Här finns bland annat uppgifter om examina, söktryck, vetenskapliga publikationer, utecklings- och kvalitetsarbete. Årsberättelsen publiceras i en trycksak tillsammans med hållbarhetsrapport och årsredovisning för Chalmers tekniska högskola AB samt årsredovisning för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Den lämnas till utbildningsdepartementet den 1 mars varje år och finns att läsa här:
 

Pdf-filen är inte tillgänglighetsanpassad. Vid frågor om innehållet, vänligen kontakta registrator@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: må 01 mar 2021.