Stöd Chalmers

Chalmers har ett högt internationellt anseende och en ledande ställning på många områden. Genom ditt stöd ges Chalmers möjlighet att behålla och förstärka denna framstående position. Det finns flera sätt att ge:

Chalmers Vänner

För att ge fler möjlighet till att aktivt stödja Chalmers har vi inrättat en utvecklings- och stipendiefond – Chalmers Vänner. Det är en s.k. annual fund som årligen fördelar medel till angelägna delar av Chalmers verksamhet.

Läs mer om och ge ditt stöd till Chalmers Vänner här

Chalmers MasterCard

Chalmers MasterCard fungerar som ett vanligt kredit- och betalkort bortsett från att Handelsbanken Finans skänker motsvarande 0,5 procent av allt du betalar med kortet till Chalmers. Pengar som vi satsar på våra teknologer. Ju mer du använder kortet, desto mer stödjer du Chalmers studenter!

Läs mer om och ansök om ett Chalmers Mastercard här

Har du frågor?

Alumnikoordinator Peter Hellqvist, 031-772 4615 eller peter dot hellqvist at chalmers dot se 

Tack för ditt stöd. Ditt bidrag gör skillnad!