Om Chalmers magasin

​Chalmers magasin grundades 2001, och utkommer med fyra nummer per år i en upplaga på 40 000 exemplar. Magasinet ges ut av avdelningen för Kommunikation och marknad. Magasinet ska bidra till att stärka Chalmers varumärke samt aktivt bidra till att skapa en gemensam kultur mellan Chalmers och skolans alumner, som är den främsta målgruppen. Men tidningen distribueras även till Chalmers personal och representanter för media, universitet/högskolor samt beslutsfattare och andra representanter inom samhälle och näringsliv.

Ledord
Chalmers – för en hållbar framtid
Chalmers magasin bidrar till att förverkliga Chalmers vision ”för en hållbar framtid” genom att belysa goda exempel .


Inifrån och ut
Chalmers magasin visar upp Chalmers som en viktig och proaktiv aktör i samhället genom att belysa styrkor inom utbildning och forskning. Magasinet sätter in Chalmers i ett omvärldssammanhang som visar hur vi samverkar med andra aktörer på regionala, nationella och internationell arenor.

 

Tankeväckande och aktuell
Artiklarna i Chalmers magasin vill inspirera. Tidningen vågar vara självkritisk och utmana och överraska läsaren. Genom att belysa aktuella problemställningar ur olika perspektiv ger den också alternativa lösningar på problemen. 

Organisation
Huvudman för Chalmers magasin är Chalmers tekniska högskola. Det redaktionella ansvaret ligger hos avdelningen Kommunikation och marknad, som utser tidningens redaktör. Ansvarig utgivare utses av rektor.

 

 

 

 

Publicerad: må 13 aug 2012. Ändrad: ti 28 apr 2015