Annonsera

Se till att ditt företag syns i rätt redaktionell miljö!
Chalmers magasin har distribuerats till alumner i över tio år och utkommer med fyra nummer per år. Upplagan per nummer är  drygt 40 000. Våra läsare är intresserade av fördjupande information om Chalmers forskning, utbildning och innovation. Tidningen når framförallt högskolans före detta studenter, alumner och näringslivets beslutsfattare samt politiker på regional och nationell nivå.

Här är kontaktuppgifter och mer information om annonsering (pdf)

Publicerad: on 17 okt 2012. Ändrad: må 22 dec 2014