Arbetsgivare

 
Vi förbereder studenter i såväl grund- som forskarutbildning för arbetslivet, framför allt för arbetslivet utanför Chalmers. Dessutom erbjuder vi fortbildning för yrkesverksamma och beslutsfattare. Du är en viktig samarbetspartner i detta arbete!

Som arbetsgivare får du möjlighet att möta dagens studenter och nyutexaminerade i olika sammanhang och aktiviteter, ett värdefullt utbyte för båda parter. Vi är din länk till morgondagens ingenjörer.

Arbetsgivare med ingenjörs- och arkitektverksamhet
Chalmers vill öka samarbetet med näringslivet och arbetsgivare som har behov av att rekrytera olika sorters ingenjörer och arkitekter till sin verksamhet. Då kan vi samarbeta även i frågor som rör utbildning och karriärplanering och skapa kontakter med arbetslivet. Detta innebär att vi endast samarbetar med arbetsgivare som har egen ingenjörs- och arkitektverksamhet.
Chalmers Professional Education​ är Chalmers organisation för fortbildning. Här erbjuds yrkesverksamma, ledare och medarbetare, kompetenshöjning inom följande affärsområden: Executive Education, Industriteknik, Energi, Sjöfart, Samhällsbyggnad och IT och Kommuniation.

Rekrytering/ annonsering
När du söker chalmerister till jobb, examensarbeten, sommarjobb och extrajobb kan du annonsera dessa genom Chalmers. Se mer under Jobbannonsering på Chalmers​
​​

Publicerad: on 19 nov 2014. Ändrad: fr 09 jun 2017