Chalmers Professional

 Uppdragsutbildning och vidareutbildning
Chalmers erbjuder dig många möjligheter att kompetensutveckla dig. Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning.

Publicerad: on 19 nov 2014. Ändrad: fr 26 feb 2016