Tidigare stipendiater

En halv procent av Chalmers MasterCards årliga omsättning går tillbaka till Chalmers studenter i form av stipendier och projektstöd. Bland de 16 stipendiaterna finner vi en stor bredd.  Det rör sig om allt ifrån projekt om socialt entreprenörskap, studera hållbarheten på svenska vattenrör, följa och bygga en model för lösdrift av hästar till ett projekt där några teknologer skall utveckal metoder för nya fysiklabaorationer.
 
Här listar vi våra stipendiater för 2017:
 
• Josefine Södling och Isabelle Nilsson Examensarbete, Afrik Wale Wale Future Cente Kenya: 10000 kr  för att  utveckla ett reglersystem för ett ungdomscenter i Kibera,
                                                                                                
• Christoffer Ågren och Motus Chalmers: 33 162 SEKMotus skall fungera som ett studentdrivet ideellt mediaproduktionsbolag med fokus på film- och musikproduktion samt podcasts. 

• Maja Lindborg och Årskurs 3, Arkitektur och Teknik, Chalmers 22 500 Kr För att möjliggöra utställning på galleri i London för marknadsföra programmets och skolans bredd och individuell konstnärsutveckling för varje teknologerna .   
                                                                                                             
• Victor Waldenströmoch Knowel: 12 500 Kr för att stärka entreprenöriella kompetenser samt stötta egenföretagare i Västsahara för att minska biståndsberoendet i området.
                                                                                                                        
• Emil d'Elia  10 000 Kr För att utföra bland annat OIT-analyser av äldre polyeten dricksvattenrör, detta för att jämföra planerad med verklig livslängd  
                                                                                                                                 
• Emelie  Joelsson och Healthy Hospital, Phase 3 50 000 Kr Byggnation av en akutmottagning vid Kolandoto Hospital i Tanzania.

• Angélica Berg Alexander Hassiakis: 12000 Kr ett examensarbete med syftet att granska samstämmigheten mellan kursmål, programmål och STCW-krav på Sjöingenjörsprogrammet på Chalmers
                                                                                                           
• Amanda Ristinmaa och iGEM Chalmers Gothenburg 2017: 17 000 Kr för att att planera och genomföra ett iGEM-projekt, International Genetically Engineered Machine. Denna grupp studenter kommer att representera Sverige, Göteborg och Chalmers under iGEM- tävlingen i Boston med sitt projekt.
                                                                                                                    
• Alexander Karlsson och Kristoffer Knutsson, Elin Hybert, Martin So, Daniel Wassbjer och Alexander Kloutschek: 30 000 kr Resa till Island i samband med kandidatarbete om utveckling av system för analys av hästar i lösdrifts rörelsemönster.  
                                                                                                                                             
• Hoda Karamzadeh och Carolina Nilson:  25 000 kr Examensarbete i Nepal tillsammans med ingenjörer utan gränser samt organisationen Build Up Nepal. Syftet med vårt arbete är att undersöka vad det finns för metoder för att lära nepalesiska bybor bygga jordbävningssäkra CSEB-hus på egen hand och med så lite extern assistans som möjligt.  
                                                                                            
• Carl Nord och Simon Pettersson Fors: 10 000 kr Att utveckla ett digitalt verktyg som möjliggör att mer precisa och enkla laborationer kan utvecklas för att förbättra fysikundervisningen
                                                                                                                          
• Noa Jangfalk och Tobias Kjäll: 25 000 kr In 2015 Nepal was struck by an earthquake. Ett examensarbete som skall finna ett billigt och okomplicerat  sätt att bygga  jordbävningssäker bebyggelse med lokala material. 
                                                                                            
• Simon Blomé och Lovisa Axelsson: 5 000 kr  för att utvärdera nuvarande industri samarbeten och aktiviteter för att skapa en plattform för att inkludera olika branschers avfall till varandra där det kan användas som råvara  
                                                                                                                      
• Martin Boström: 16 700 kr för att slutföra och publicera ett examensarbete och presentar data från ett program som automatiskt identifierar antibiotikaresistensmutationer i bakteriella genom, och är värdefullt i striden mot antibiotikaresistens.  
                                                                                                                        
• Edman Gustaf: 15 000 kr Examensarbete på NASA som handlar att utveckla metoder för att kunna finna liv på Mars                    
Ricardo Rivera: 140 000 kr stipendium för icke europeisk student för studier på Chalmers Masterprogram Product Development

Här listar vi våra stipendiater för 2016:

 

 • Lisa Rythén Larsson och Christina Thulin: 10 000 för att göra praktik på PARC i Kalifornien för att titta påImmaterialrätt inom ICT
 • Sofia Andersson och Ellinor Wennberg: 16000 Examensarbete för att studera effekten av att tillföra datorer till landsbygdsskolor i Sydafrika.
 • Andreas Flyckt och Robin Rohwer Bokvist: 7000 Examensarbete inom geoteknik för att ta studera grundläggningsteknik vid lergrund i México City regionen.
 • Fredrik Larsson och Elvar Örn Jonsson: 5000 Examensarbete i San Fransisco för att titta på en råmaterialsstrategi till batterier. 
 • Simon Myrbäck och Lukas Dahlgren: 13500 Examensarbete på Tsinghuai i Peking för att studera stamcellsreglering.
 • Martin Skilbred och kandidatgrupp: 50000 Kandidatarbete som skall titta på olika hållbarhets och strukturfrågor på Kolandoto Healthy Hospital i Tanzania.
 • Kasper Westman: 5000 Examensarbete på Collage du France i Paris med syfte att utveckla elektrolyt i Natriumjonbatterier.
 • Andrea Dahlgren: 10000 Examensarbete i Bryssel för att utreda möjligheten att implementera automatisk uppringning av SOS alarm i lastbilar och bussar inom Europeiska Unionen.
 • Amanda Ristinmaa: 20000 Examensarbete i Japan på Kyotos universitet som skall behandla frågeställningen av förnybara material baserade på bioråvaror.
 • Hampus Jakobsen och Alexander Scott: 4000 Examensarbete på LKAB för att studera deras process vid tillverkning av järnmalmspellets ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Mahmuda Alam: 10000 Att utveckla processer för att spara vatten och säkerställa tillgången på rent vatten i Bangladesh.
 • Andreas Mann och Kandidatarbetsgrupp: 35000 Kandidatarbete skall ta fram en modell för Project Ngulia ett projekt som ska rädda den utrotningshotade spetsnoshörningen i Kenya.
 • Martin Ljungberg och Joel Olsson: 30000 Examensarbete på företaget plantagon inom ämnet vertikalt Jordbruk, det vill säga att närproducera på höjden i stadsmiljö.
 • ​Mikael Wiberg och Ida Evervall: 14000 Examensarbetet för att designa interiör på luftburna kabiner i kollektivtrafiken, där man skall benchmark i Holland och Tyskland.
 • Håkan Richardson och CASTER: 10000 projektet Caster, som syftar utveckling av en modern körsimulator och verksamheten runt denna.
 • Herman Johansson och Kandidatarbetsgrupp: 7500 Kandidatarbete som skall utarbeta en ny detektor för partikelacceleratorn i CERN
 • Lisa Hagen och Knowel: 20000 Socialt entreprenörskap som skall syfta till att sprida kunskap och inspirera till entreprenörskap och teknisk innovation för att förbättra den ekonomiska och sociala situationen Kasepuhan i Indonesien.
 • Maria Polukarova och Emmy Lundberg: 4000 Examensarbete som skall inventera nuvarande situation på asylboenden i Västra Götaland och lägga plan framåt
 • John Hellgren och iGEM Gothenburg: 15000 iGEM-projekt, International Genetically Engineered Machine och delta vid denna internationella tävling i Boston.
 • Anna Engelbrektsson och Team Vera: 35000 för att Chalmers Vera Team skall kunna åka på tävlingen i Nokia.
 • Christoffer Kongstad och Chalmers Segelsällskap: 9000 Inleda ett projekt med att renovera vår ena segelbåt förening som arbetar aktivt med att arbeta med alla studenter på Chalmers.
 • Ricardo Rivera: 140 000 kr stipendium för icke europeisk student för studier på Chalmers Masterprogram Product Development
Totalt utdelades 470 000 Kr​

 

 

 

 

​ 

 
 
 

 

 

Här listar vi våra stipendiater för 2015:


 

 

 

 

 •  ​Annika Daniellson, Daniel Kallus och Andreas Berg 35 000 kr till examensarbete i Tanzania “Healthy hospital design and water supply the case of Kolandoto Hospital in Tanzania”
 •  Christoffer Mårtensson och Niklas Genchel, 12 000 kr , till examensarbete i Indien om hur en organisation ska bli kund-centrerad på tillväxtmarknader
 • Mikael Mazur, 20 000kr , Examensarbete på ETH i Schweiz i optimering och effektivisering elektroniken i optiska mottagare
 • Madeleine Larsson, 10 000 kr Fältstudie som skall ligga som grund till ett gestaltningsförslag för utveckling av området längsmed vattnet vid Viktoriasjön i Kisumu, Kenya.
 • Johanna Lennmalm och Frida Bard, 14 000 kr kandidatarbete och fältstudie i utveckling av sub-centran i Kisumu, Kenya
 • Marcus Sandbergför och Chalmers Vera Team 30 000 kr för att  stödja medverka i tävlingen Eco marathon i Rockingham, England
 • Gunnar Oledal och Michael Schade, 3500 kr som ska stödja ett konstprojekt på Chalmers i gränslandet mellan teknik, konst och musik
 • Viktoria Henriksson och Pär Bratt, 10 000 kr för att möjliggöra praktik på Arkitektkontor i New York, USA
 • Anna Högberg och Sandra Granberg, 9 300 kr, examensarbete som utförs på institutionen för Energi och Miljö på Chalmers med syfte är att undersöka hur hållbara chokladproduktkedjor kan organiseras.
 • Camilla Samuelsson, 11 000 kr, Examensarbete med syfte att undersöka hur veckade strukturer kan utformas för att minimera den mängd material med önskad styvhet och bättre hållbarhet
 • Gustav Edman och iGEM 2015 Team Chalmers Gothenburg, 30000 kr. För att representera Sverige och Chalmers tekniska högskola under iGEM (International Genetically Engineered Machine)- tävlingen i Boston med sitt projekt i september 2015
 • Viktor Robertsson och Chalmers Blue McRangers, 20 000 kr att utveckla konceptet kring UHL (Universitets hockeyligan).
 • Emma Wåxlin och Knowel, 86 000 kr projekt där studenter från Chalmers School of Entrepreneurship skall stödja processen att knyta ihop kraftverk och de 80 miljoner människor i Indonesien som lever utan el
 • Niklas Johansson och encubator  21 000 kr Syftet med projektet är att utföra fälttester av teknik som återvinner energi som idag går till spillo vid tryckreducering i kommunala dricksvattenledningar vilket senare skall leda till en kommersialiserad produkt
 •  Johanna Jonsson, 7700 kr, Syftet med uppsatsen är att belysa entreprenörer som arbetar med mobil hälso- och sjukvårds frågor samt sprida deras kunskap och erfarenhet vidare för att främja utvecklingen av denna nya innovativa sektor i stort.
 • Ricardo Rivera, 140 000 kr  stipendium för icke europeisk student för studier på Chalmers Masterprogram Product Development.

 

 

 

 

Totalt utdelades  459 700 kr år 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här listar vi våra stipendiater för 2014:
 
 
 
 
Socialt entreprenörskap genom projekt Knowel Tanzania 2014, källa: www.knowel.org
 
 
 
 • Erik Mattsson, 6 000 kronor till examensarbete som skall undersöka ledarskap i svenska multinationella företag i Indien.
 • Mikael Lehtomaa, 6 000 kronor , till examensarbete som skall undersöka ledarskap i svenska multinationella företag i Indien.
 • Fredrik Hedberg och Michael Saccullo, 30 000 kronor till examensarbete i Kina med avsikt att utföra simuleringar av vattenkraftsanläggningar.
 • Cecilia  Rossing, 10 000 kronor till examensarbete som skall resultera i ett designförslag på temat “integration av nya funktioner i historisk stadsmiljö” i Carpineto Romano.
 • Christian Birch-Jensen och Lennart Lundberg, 10 000 kronor  för Kandidatarbete med syfte att jämföra ekonomisk tillväxt och produktivitet i den offentliga sjukvården i Sydafrika.
 • Markus Holmstedt för CCC, 35 000 kronor  för att utveckla Cortègens varumärke.
 • Johanna Lennmalm och Föreningen Chalmers Skeppsbyggare, 7 000 kronor  som ska stödja deras konferens för teknologer in skeppsbyggnadsområdet.
 • Liza Åkesson och Emma Jakobsson, 16 000 kronor till examensarbete som skall undersöka ledarskap i svenska multinationella företag i Brasilien.
 • Linnea Jörgner, Sandra Jonsson, Erik Möller, Felix Larsson, Lukas Dahlgren och Peter Tran,  15 000 kronor för kandidatarbete som ska ta fram en produktionsprocess av biobränsle som Chalmers ska ha som tävlingsbil iEco-marathon.
 • Janna Forsén och Knowel, 15 000 kronor.  Studentprojekt med målet att utveckla en modell för insamling och spridning av Impact Stories för att bidra till hållbart jordbruk och fiske i Laos.
 • Albin Karlsson, 12 000 kronor. Kandidatarbete med målet att undersöka huruvida mikrovågor kan användas för att hitta samt karakterisera muskelskador.
 •  Maria Knutsson och Knowel, 13 000 kronor, projekt där entreprenörer i Tanzania och studenter på Chalmers School of Entrepreneurship skall ha ett kunskapsutbyte och bygga en långvarig relation med inkubatorn Mara Foundation i Tanzania samt berätta om detta i gymnasieskolor.
 • AdamTorkelsson och knowel, 22 000 kronor. Projektets syfte är att bygga upp en organisation i Argentina som skall engagera sig i projekt inom socialt entreprenörskap.
 • Sara Helmrot, Jennie Boérius, Nathalie Hansson, Cecilia Johannesson, 35 000 kronor. Kandidatarbete som avser att studera biogasanläggningar i utvecklingsländer för att främja biogasproduktion på bynivå.
 • Sofie Carlsson med Kandidatarbetets grupp, 10 000 kronor. Huvudsyftet med studien är att analysera klimatmärkning med potential till global standard med syfte att minska växthusgaser orsakade av konsumtionsvaror.
 • Kristoffer Persson och Chalmers Studentkårs Kunskapssupport, 13 000 kronor. Chalmers Studentkårs Kunskapssupport ett bolag med syfte att sprida Chalmers teknologers kompetenser till grundskolan genom en vikarietjänst.
 • Claes Norman och Jonathan Fager, 10 000 kronor, för att skapa en mötesplats där studenter kan få hjälp med affärsutveckling av egna idéer.
 • My Klint,Magnus Pettersson och Ayda Moayedzadeh, 40 000 kronor. Syftet med projektet är att utföra ett realistiskt test av ett nytt miljövänligt koncept för nödbostäder utvecklat av studenter på Chalmers entreprenörskola.
 • Marika Källman, 5 000 kronor. Examensarbete som ska undersöka ett forskningssamarbete mellan Sverige, Chalmers och Nicaragua, Hospital Salud Integral, med målet att se hur samarbetet kan organiseras så att alla parter får en rättvis del av forskningen de båda bidragit till.
 • Daniel Edholm, Hannes Sandahl, Johannes Jansson, Patrik Ingmarsson, Emil Kristiansson och Daniel Andersson, 25 000 kronor. Studieresa till Silicon Valley med syfte är att öka kunskaperna om den internationella industrins arbete inom datavetenskap och hur ta med sig dessa lärdomar hem till Sverige.
 • Ismael Ayala, 140 000 kronor. Stipendium för icke europeisk student för studier på Chalmers Masterprogram Product Development.
 
 
 
             Totalt utdelades  482 000 kr år 2014
 
 
 
 
 
 
 
Läs några av våra Stipendiaters reserapporter för 2014:
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicerad: on 28 jan 2015. Ändrad: må 29 maj 2017