Minnesord Sven Olving

Professor Sven Olving, tidigare rektor vid Chalmers, har avlidit i en ålder av 87 år. Anders Sjöberg, Chalmers rektor 1989-98, och Folke Hjalmers, Chalmers högskoledirektör 1980-93, minns sin kollega och vän.
 
Sven Olving föddes den 11 september 1928 i Tallin, Estland. Sven och hans familj kom till Sverige som flyktingar när han var 16 år.
Sven Olving vid Chalmers promotion 2013.
Sven blev civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers 1952 där han sedan gjorde akademisk karriär för att 1963 utnämnas till professor i elektronfysik II. 1960-1961 var han associerad professor vid Cornell University, New York. Han var prorektor 1966-1974 och rektor vid Chalmers 1974-1989. Bland andra uppdrag kan nämnas att han 1978-80 var vice preses och 1989-91 preses för Ingenjörsvetenskapsakademien och styrelseledamot i flera av de största industriföretagen såsom Ericsson och Electrolux. Svens forskning låg inom området elektronik och mikrovågsteknik och han höll sig informerad om utvecklingen inom sitt område under många år som rektor.
 
Med stor framsynthet och insikt i teknisk utbildnings och forsknings betydelse för näringslivets och samhällets utveckling har Sven på ett analytiskt och metodiskt sätt arbetat för att föra fram Chalmers till en stark, internationell högskola.
 
För att uppnå ökad effektivitet och resursutnyttjande tog Sven tidigare än någon annan initiativ till en decentralisering av beslut och ansvar genom en förändring av högskolans ledningsstruktur. Hög kvalitet måste gå före ökad kvantitet. Han lade stor vikt vid grundutbildningen och dess mål. Han formulerade kraven på kvalitet och behovet av kompletterande ämnen.
 
Sven hävdade starkt den strategiska betydelsen av långsiktig samverkan med näringslivet, och under hans rektorsperiod underlättades sådan samverkan genom tillskapandet av Chalmers Industriteknik, där han var engagerad långt efter sin rektorstid, och Chalmers Teknikpark. Hans förmåga att se näringslivets roll i ett övergripande och strategiskt perspektiv, hans idéer och djupa kunskaper uppskattades och beundrades av näringslivet och togs tillvara inte minst genom styrelseuppdragen i svensk industri.
 
Sven pläderade för de amerikanska universitetens sätt att organisera och genomföra sin verksamhet. En högskola borde få friheten att inom sina egna väggar själv organisera och genomföra sitt uppdrag. 1994 blev hans vision verklighet. Regeringen beslutade då bevilja Chalmers anhållan om att få bli stiftelse. Vi tror att ett argument för att välja just Chalmers var att vi ansågs ha en entreprenöriell kultur, en kultur som starkt utvecklats under Svens tid.
 
Som människa och ledare var Sven en person med ovanliga kvalifikationer. Han vann tillgivenhet genom sitt djupa engagemang för de enskilda människorna. De som kom honom nära fann en både lekfull och humoristisk person med glimten i ögat och stor kärlek till familjen.
 
Vi, hans kollegor och vänner, saknar honom.
Anders Sjöberg och Folke Hjalmers
 

Publicerad: on 06 apr 2016.