Vicerektor Maria Knutson Wedel

Maria Knutson Wedel - Vicerektor

Chalmers är med råge bäst i Sverige på tekniska utbildningar. Maria Knutson Wedel, vicerektor med ansvar för utbildning, gläds över framgångarna.
Hur klarar sig Chalmers inom utbildningsområdet?

– Det går jättebra just nu. I den nationella statliga utvärderingen rankas vi som nummer ett i Sverige på tekniska utbildningar, långt före tvåan. Även analyserna av varför vi rankas så högt är glädjande – det visar sig att vi håller ovanligt jämn och hög kvalitet på våra utbildningar.

Bland internationella studenter värderas vi också högt. International Student Barometer-enkäten visar att vi ligger etta i Europa och trea i världen inom området ”Learning”.


Förstaplatsen i den statliga utvärderingen har g​ett Chalmers extra pengar för utbildning. Vad innebär det?

– Vi har fått ungefär 40 miljoner kronor extra i år i så kallade kvalitetsmedel, vilket kan jämföras med hela utbildningsanslaget på ungefär 800 miljoner kronor. Pengarna använder vi för att höja kvaliteten ännu mer. Det kan handla om extra stöd till studenter, modern utrustning eller vidareutveckling av kurser. Till exempel har vi införskaffat en ny simulator till sjöfartsutbildningen.

 

Är det något nytt på gång på Chalmers inom utbildningsområdet?

– Efter nyår startar Chalmers sina första öppna nätkurser. De två första blir Graphene Science and Technology och Sustainability in Everyday Life. De är gratis och tillgängliga för alla. De ger inga högskolepoäng men väl ett certifikat om man slutför kursen.

 

Vad betyder alumnerna för Chalmers rykte?

– Alumnerna betyder jättemycket för rekryteringen av nya studenter, bara genom att berätta hur det är på Chalmers och vad de lärt sig här. Våra alumner är speciella – de känner stark sammanhållning och är aktiva. Vi är verkligen lyckligt lottade som genom våra alumner har tusentals ambassadörer ute i världen.

 

Har alumnerna någon mer betydelse för Chalmers utbildningar?

– En del alumner sitter i programråd och är med och utvecklar utbildningarna, andra kommer hit och gästföreläser. Många alumner har Chalmers Mastercard som genererar en liten peng åt oss varje gång de handlar, utan att det kostar dem själva något. Andra donerar pengar genom Chalmers Vänner. Pengarna hjälper oss bland annat att erbjuda utomeuropeiska studenter stipendier.

 

Varför är det viktigt att få hit utomeuropeiska studenter?

– Det ökar kvaliteten. I princip alla ingenjörer i Sverige kommer att ha kontakt med utlandet i sitt yrkesliv. Därför är det oerhört värdefullt att redan under studietiden skriva rapporter på engelska och att lära sig hantera kulturkonflikter. Och dessutom få ett internationellt nätverk.

 

Du möter ju gärna alumner och diskuterar utbildning. Hur upplever du det?

– Det är en av de roligaste sakerna jag gör! Alumnernas berättelser om hur det var när de gick på Chalmers ger mig en fantastisk överblick över vår historia. Det gör det lättare att se framåt och fatta bra strategiska beslut.

 

 

 

Publicerad: to 23 okt 2014. Ändrad: må 06 nov 2017