Håkan Simonsen - Chalmers Fundraising Director

Några nyckelord i arbetet är tydlighet, klara mål, långsiktighet och relationer

 

Chalmers – för en hållbar framtid. Det är den uttalade visionen som ska genomsyra de tekniska lösningar som Chalmers presterar både med långt och kort tidsperspektiv. Vi kopplar detta till målbilden.

Chalmers ska vara attraktivt för ….

• sin professionalism och sin drivkraft för hållbar utveckling i världen 

• sin utbildning i världsklass

• sin internationellt erkända forskning

• sina kreativa arbetsmiljöer

De som i första hand ska göra detta möjligt är givetvis personalen på Chalmers, 2 838 totalt omräknat till heltid och de cirka 10 000 eleverna också omräknat till heltid. Men det räcker inte utan det måste skapas ett effektivt och utvecklande samarbete med omvärlden, samhället, dess akademier samt givetvis industrier och företag. Allt sett ur ett globalt perspektiv.

Skapar resurser

En av de centrala personer som ska hjälpa till med detta är Håkan Simonsen, som utnämnts till ny Chalmers Fundraising Director. Han är inte Chalmerist utan har sin bakgrund från Handels och är företagsjurist. SE banken var arbetsplats under de första 20 åren där han hela tiden hade fokus mot företagskunder. Han avslutade som SE bankens ansvarige för mellanstora företagskunder i västra Sverige. 2008 – 2014 var Håkan koncernchef för det internationellt Göteborgsbaserade investeringsbolaget Christian Berner Invest AB. Man inser lätt att Håkan Simonsens röda tråd är att jobba med affärer.

När han fick frågan från Chalmers så försökte han sätta på pränt vad Chalmers var för honom utan att ha gått på skolan. Det blev 5 punkter för göteborgaren Håkan.

• Starkt varumärke.

• Mycket traditioner.

• Kvalitet.

• Innovation

• Tydligt framåtblickande.

Håkan insåg att det inte är ett lätt uppdrag han åtagit sig. Att kunna förverkliga Chalmers vision och målbilder kräver resurser på många plan och Håkan Simonsen är övertygad om att man kommer att kunna skapa dessa.

Fundraising en del av Chalmers vardag

Chalmers var banbrytande med fundraising i Sverige inom universitetsvärlden för cirka 20 år sedan. Initialt var man fokuserade på enskilda noga preciserade projekt som krävde likvida medel och många framgångsrika projekt har kunnat genomföras med hjälp av donationsmedel. Vad Chalmers ledning med Håkan Simonsen nu vill är att fundraising ska bli en integrerad del av Chalmers verksamhet och vardag. Nyckelord är även Långsiktighet och Relationer. Tydliga Fokusområden har tagits fram. 7 stycken har identifierats varav vi lyfter 4 stycken här som ett försök att tydliggöra.

1: ”Sports Technology”. Making athletes go faster, higher and longer.

2: ”Energy on Campus”. Läs artikeln på sidan 8 om HSB Living Labs som är en del av detta. 

3: ”Strategic recruitment”. Att få resurser att knyta upp de bästa forskarna, även ur ett internationellt perspektiv, för att säkerställa Chalmers plats på världskartan.

4: ”Scholarship for international students”. Att säkerställa att Chalmers får ett flöde av goda internationella studenter som höjer vår kvalitet och ger oss en internationell spelplan. För information om övriga punkter och mer ingående information gå in på www.chalmers.se

Det viktiga alumnsamarbetet

Pengar är dock inte allt. I hög grad är fungerande samarbeten mellan Chalmers och övriga akademien, nationellt och internationellt liksom med samhället, företag och industri även detta globalt av yttersta vikt för att Chalmers ska uppnå sina högt ställda mål. För att nå dit måste Chalmers varumärke stärkas ytterligare innan vi påstår att vi har en utbildning och forskning i världsklass. En viktig parameter är att göra Chalmers mera känt utomlands. Chalmers ledning med Håkan Simonsen inser också att alla vi chalmersalumner kan bidra på många olika sätt. Chalmersska Ingenjörsföreningen exempelvis genom alla våra Lokalavdelningar i Sverige och utomlands. Genom att vi kan hjälpa till att öppna dörrar och ge kontakter. En stolt och nöjd chalmersalumn är per automatik en utmärkt ambassadör för vår gamla skola. Och vårt systematiska arbete med att vidmakthålla och stärka chalmersandan hos oss alumner genom alla våra aktiviteter är av yttersta vikt. Så nu är samarbetet med oss alumner oerhört viktigt för att Chalmers ska nå sitt mål att bli ett universitet i världsklass.

Pengar en nödvändighet

Men givetvis faller mycket tillbaks på reda pengar när vi pratar resurser. Bryter man ner Chalmers finansiering under ett år väldigt förenklat så är cirka 45 procent av totalen input utifrån. Givetvis återfinns stora investerare som statliga Vinnova i denna grupp men ändock det rör sig nästan om hälften av Chalmers budget. I gruppen finns allt från mindre privata donatorer till stora stiftelse och företags- donationer. Alla samverkar. Håkan Simonsen påpekar att det för många donatorer är viktigt att kunna välja vart pengarna går. Där kommer de 7 Fokusområdena in. Håkan vill även framhålla Chalmers Stiftelse i detta sammanhang, då de hjälper till att både administrera donationsarbetet och förvalta kapitalet. Ska Chalmers nå ambitionen om utbildningar och forskning i världsklass så kommer behovet och nödvändigheten av externa pengar att öka. Så Håkan Simonsen, Chalmers Fundraising Director, har ett tufft, stimulerande och utmanande arbete framför sig och då räcker inte Sverige till utan Chalmers får bli en aktör på den världsomspännande spelplanen. Det viktigaste avslutningsvis: Dagens Chalmers hade inte funnits om inte William Chalmers hade gjort sin privata donation som resulterade i att Chalmers kunde starta 1829. 

 

 

Publicerad: to 02 okt 2014. Ändrad: fr 28 okt 2016