Skapa det goda samhället – är ingenjörerna mogna för det?

Tekniken tränger djupare och djupare in i våra liv. Samtidigt ökar förväntningarna på att nya lösningar som tas fram ska vara hållbart utformade ur alla tänkbara perspektiv, och tjäna oss människor och planeten väl. Morgondagens ingenjörer har ett utmanande jobb. Fixar dom det?

 
Nu väntar vi på elfordon, förnybara energilösningar och nya material från skogen. Uppkopplade prylar, 5G och molnet ska bana väg för automatisering på arbetsplatser, på vägarna, inom vården och hemma. Samtidigt som integriteten på nätet måste stärkas. Fler bostäder behövs, kvickt –  men det ska vara väldesignade och resurssnåla boendemiljöer. Samhällets hållbarhetsutmaningar är många och av skiftande slag. De kräver allt mer komplexa lösningar – ofta digitaliserade – som tar hänsyn till en stor mångfald av behov och brukare.
 
I centrum finns ingenjörerna, de som ska omvandla snack till verkstad. Har ingenjörerna rätt verktyg för att ansvara för att bygga broar till framtiden? Hur genomsyrar det dagens ingenjörsutbildning? Tar ingenjörerna sitt ansvar för teknikens effekter? Är det ens ingenjörernas ansvar?
 
Panel
Karin Röding, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers
Amelie von Zweigbergk, chef Industriell utveckling, Teknikföretagen
Jessica Nihlén Fahlquist, filosof och etikforskare, Uppsala Universitet
Sofie Allert, vd, Swedish Algae Factory
Moderator: Erik Mattsson, Ordrum
 
Medverkande dessutom:
Maria Knutson Wedel, vicerektor, Chalmers
Carl von Rosen, ordförande, Chalmers studentkår

Chalmers i Almedalen
Västsvenska Arenan
3 juli, kl 15.00-16.00
Läs mer på ​Almedalsveckans hemsida

Publicerad: må 08 maj 2017. Ändrad: ti 20 jun 2017