Kan populärvetenskap öka intresset för forskning?

Forskning måste spridas till samhället för att kunna göra verklig nytta. En nyckel för att sprida kunskapen är att göra forskningsresultat tillgängliga, till exempel genom publika aktiviteter. Vad mer kan göras för att skapa förståelse och väcka intresse för forskningens betydelse i aktuella frågor?
Var med och avgör när fem forskare från Västsverige gör upp i ett Science Battle där publiken bestämmer vem som är bäst på att presentera sin forskning. På fem minuter ska forskarna från Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde beskriva sin forskning på ett begripligt, underhållande och inspirerande sätt. Det kommer gå snabbt och det kommer handla om vårdens arkitektur, digitalt lärande, smärtlindring i förlossningsvården och resurs- och materialåtervinning. Bidraget som får flest röster vinner - det är publiken som avgör!

Tid: 7 juli 2016 18:00 - 18:45

Medverkande:
Lena Pareto, docent i informatik, Högskolan Väst
Lena Mårtensson, professor i omvårdnad, Högskolan i Skövde
Jörgen Tholin, moderator, Göteborgs universitet
Anita Pettersson, docent i resursåtervinning, Högskolan i Borås
Peter Fröst, konstnärlig professor, Chalmers tekniska högskola​

Publicerad: on 08 jun 2016.