Västsvenska Arenan i Almedalen

Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen​, Västsvenska Handelskammaren, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst samlas under ett och samma tak i Almedalen – den Västsvenska Arenan. Vi sätter fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige och presenterar regionala lösningar på nationella utmaningar.  Tillsammans ordnar arenagruppen seminarier och debatter. 

De seminarier som Chalmers arrangerar i egen regi, eller ihop med andra, är följande. Seminarierna filmades och finns tillgängliga på respektive seminariesida:

Tid: Söndag 3 juli 16:30-17:30​​​

Östersjön står inför stora utmaningar – hur kan redare, båtägare, hamnoperatörer, fartygsindustrin, myndigheter och politiker tillsammans tackla dessa? Kom och lyssna på ett seminarium som tar upp frågan om hur vi kan nå en mer hållbar sjöfart i Östersjön.

Förarlöst - men inte utan styrning
Tid: Måndag 4 juli 9:00-10:00​
​Långa utvecklingsprocesser inom området mobilitet kräver sammanhållna strategier från utbildning till forskartjänster för kontinuitet och effektivitet. Svensk industri och forskning kan skapa en bas för nyindustrialisering av Sverige, med nya affärsmodeller, innovation och hållbarhet som signum.​


Hållbar produktion – motsats eller möjlighet?
Tid: Tisdag 5 juli 12:00-13:00
Går produktion att göra hållbar? Är produktion och slutlig hantering av alla saker vi köper en katastrof för vår planet, eller kan sättet att producera och återanvända vara nyckeln till en hållbar framtid? Sverige kan ta ledningen och bör visa vägen. Vad behöver våra beslutsfattare veta?

 

Nyckeln till ökad samhällsnytta – bättre koll på universitetens kunskapstillgångar
Tid: Tisdag 5 juli 16:30-17:30
Forskningsresultat, mjukvara, databaser och uppfinningar. Det finns flera guldgruvor i form av kunskapstillgångar på svenska lärosäten. Hur kan vi kartlägga och nyttja kunskapstillgångarna så att Sverige kan stärka sin konkurrenskraft och klara samhällets utmaningar?


Hur lyfter vi Sveriges testarenor och säkerställer att de blir internationellt konkurrenskraftiga?

Tid: Onsdag 6 juli 09:00-10:00
I regeringens strategi ”Smart Industri” är testarenor ett fokusområde. Från västsvenskt håll välkomnas satsningen och i regionen finns en rad goda exempel på hur testarenor fungerar framgångsrikt i praktiken. Men hur kommer det konkreta stödet till svenska testarenor att se ut från nationellt håll?


FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – men vad krävs?​​
Tid: Torsdag 7 juli 10:30-11:30
FN:s Agenda 2030 kan transformera vår värld. Men det kräver beteendeförändringar, policys och tekniska lösningar. Hur tar vi tillvara på all den potential som finns? Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete kan vi skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid.


Alla vinnare när idrotten tar plats på universitetet
Tid: Torsdag 7 juli 13:30-14:25​
Alla vinnare när idrotter Forskning, utbildning och idrott - skapas Sveriges framtida OS-medaljer med hjälp av vetenskap? När forskare, studenter och idrottare möts skapas innovationer som kan förbättra idrottsprestationer och kanske även bredda rekryteringen till högre utbildning.​


ElectriCity - en tur på testarenan för framtidens hållbara kollektivtrafik
Tid: Torsdag 7 juli 15:00-16:00​
Göteborgs innovativa linje 55 har varit igång i ett år. Längs Avenyn, mitt i centrala stan, rullar tysta och avgasfria elbussar som ger vanliga vardagspendlare en upplevelse av hur morgondagens kollektivtrafik kan se ut. Vad har testarenan lärt oss hittills?​


Kan populärvetenskap öka intresset för forskning?
Tid: Torsdag 7 juli 18:00-18:45 Science Battle​
Forskning måste spridas till samhället för att kunna göra verklig nytta. En nyckel för att sprida kunskapen är att göra forskningsresultat tillgängliga, till exempel genom publika aktiviteter. Vad mer kan göras för att skapa förståelse och väcka intresse för forskningens betydelse i aktuella frågor?


Arkitektur för läkande och lycka – hur kan den byggda miljön ge oss bättre livsvillkor?​
Tid: Fredag 8 juli 9:00-10:00 
En god boendemiljö bidrar till hälsa och lycka, vilket i sin tur är positivt för hela vårdkedjan. Och inom vården visar sig arkitektur i sin tur vara läkande. Men hur når boendets och vårdens arkitektur ut till alla områden, som t.ex. miljonprogrammen där medellivslängden är avsevärt kortare?​


Hur är läget? Vad krävs för att svenska kommuner ska börja med en vettig stadsplanering? ​
Tid: Fredag 8 juli 09:45 - 10:30
Stadsbyggande skapar långsiktiga samhällsvärden, men kunskapen halkar efter i våra svenska kommuner vilket riskerar att stanna upp bostadsbyggandet. Ska vi förtäta redan attraktiva områden eller är lösningen att skapa nya bra lägen? Och hur når vi i sådana fall dit?​


Sverige behöver 700 000 nya bostäder – ska vi bygga som vanligt eller bygga på riktigt?​
Tid: Fredag 8 juli 10:30-11:30 ​
Svenskarnas sätt att leva och bo har förändrats. Från gemensamhet till individualism och förlita sig på att samhället tar hand om dig och din familj. Men kan vi genom att ta in andra kulturers sätt att bo och leva, skapa ett mänskligare klimat i Sverige?​

 
Utöver detta deltar många Chalmers-medarbetare i aktiviteter under Almedalsveckan, t ex Mistra urban future, Lighthouse och många fler. Läs om mer om seminarierna här>> 
 
Lokaler:
I år finner du oss i Almedalsparken vid Kruttornet i Visby. Hitta till oss>>

Publicerad: to 21 maj 2015. Ändrad: to 14 jul 2016