Nyckeln till ökad samhällsnytta – bättre koll på universitetens kunskapstillgångar

Forskningsresultat, mjukvara, databaser och uppfinningar. Det finns flera guldgruvor i form av kunskapstillgångar på svenska lärosäten. Hur kan vi kartlägga och nyttja kunskapstillgångarna så att Sverige kan stärka sin konkurrenskraft och klara samhällets utmaningar? 
Vi använder tyvärr inte all kunskap som finns på våra lärosäten. Det gör att Sverige går miste om nya jobb och att produkter och tjänster inte utvecklas fullt ut. Hur kan nya synsätt på forskningsresultat bidra till att lärosätena enklare och snabbare identifierar och nyttiggör sina kunskapstillgångar? Flera förändringar i det akademiska systemet behövs. T.ex. bättre stöd till forskare och en starkare hantering av immaterialrättsliga frågor som lever upp till näringslivets krav. Chalmers och Göteborgs universitet har flera olika initiativ som främjar det här sättet att jobba på. T.ex. finns kunskaperna hos flera forskargrupper kartlagda och strukturerade i en databas som skapar nya möjligheter till samarbeten och innovationer. I ett panelsamtal där akademi och näringsliv möts diskuteras vad som kan göras för att ändra kursen mot ett starkare innovationsekosystem. Ett system där kunskapstillgångar bygger ny stark forskning och bidrar till konkurrenskraftiga produkter och tjänster. 

Medverkande: 
Lena Hallengren (S), ordförande utbildningsutskottet
Fredrik Hörstedt, vicerektor nyttiggörande och samverkan, Chalmers
Pasi Kangas, teknisk direktör, Sandvik
Torbjörn Lundahl, Program Manager Swedish National Research Program, Ericsson
Christer Nylander (L), vice ordförande utbildningsutskottet
Ulf Petrusson, professor och föreståndare för Institutet för innovation och samhällsförändring
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, PRV

Moderator: Eva Krutmeijer

Tid: Tisdag 5 juli 16:30-17:30

Publicerad: to 26 maj 2016. Ändrad: ti 05 jul 2016