När når vi en hållbar sjöfart i Östersjön?

Östersjön står inför stora utmaningar – hur kan redare, båtägare, hamnoperatörer, fartygsindustrin, myndigheter och politiker tillsammans tackla dessa? Kom och lyssna på ett seminarium som tar upp frågan om hur vi kan nå en mer hållbar sjöfart i Östersjön.
Vi behöver kraftsamla för att bekämpa de ökande problemen med föroreningar, algblomningar och syrefattiga bottnar som inträffar varje sommar i Östersjön. I ett inspirerande samtal kommer representanter från svensk sjöfart möta ledande Östersjöforskare, myndighetsrepresentanter och politiker. Ämnen som tas upp är alltifrån hur vi kan minska utsläpp till vatten och luft och undervattensbuller från sjöfart, om och hur havsplaner kan gynna hållbar sjöfart, till hur man som fritidsbåtägare kan minska sitt användande av giftiga båtbottenfärger till förmån för mekaniska giftfria metoder. Publikens deltagande uppmuntras särskilt!

Medverkande:

Erik Ytreberg, doktor, Chalmers

Jana Moldanova, doktor, IVL

Hulda Winnes, doktor, IVL

Karin Svensson Smith, ordförande riksdagens trafikutskott, Miljöpartiet

Carl Carlsson, vd zvt, Svensk Sjöfart

Michael Gilek, professor, Södertörns högskola

Ingela Isaksson, Länsstyrelsen västra Götaland

Anna Jöborn, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten​


Tid: söndag 3 juli 16:30-17:30​


Publicerad: ti 24 maj 2016. Ändrad: fr 17 jun 2016