Arkitektur för läkande och lycka – hur kan den byggda miljön ge oss bättre livsvillkor?

En god boendemiljö bidrar till hälsa och lycka, vilket i sin tur är positivt för hela vårdkedjan. Och inom vården visar sig arkitektur i sin tur vara läkande. Men hur når boendets och vårdens arkitektur ut till alla områden, som t.ex. miljonprogrammen där medellivslängden är avsevärt kortare?

Bra arkitektur har positiva hälsoeffekter. Forskning visar att människor som bor nära grönområden är friskare och god vårdarkitektur kan ersätta medicinering inom exempelvis psykiatrin. Så vad ger dagens bostadsproduktion för effekter på människors hälsa? Hur kan vi med en mer genomtänkt boende- och vårdarkitektur börja se bostadsbyggandet som en långsiktig och värdeskapande samhällsinvestering? Genom att forma boende och vård för olika situationer med väl anpassade rumsliga behov kan vi uppnå vinster i livskvalitet. Erfarenhet och kunskap vi måste ta tillvara på och samhället använda sig av. Angereds närsjukhus är ritat för att genom tillgänglighet, trygghet och välkomnande minska stadens klyftor och på sikt öka hälsa och medellivslängden i Göteborgs nordöstra delar – och på sikt spara pengar för samhället.


Medverkande:​

Peter Fröst, professor, föreståndare centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Pernilla Nordén, ansvarig arkitekt för angereds närsjukhus, Sweco

Sten Gromark, professor modern- och bostadsarkitektur, Chalmers

Victoria Percovich Gutierrez, ekonom och kulturgeograf, projektledare, MIL Metod, Information och Lärande kring miljonprogramsupprustning som redskap för integration

Tid: Fredag 8 juli 09:00-09:30 ​Publicerad: to 26 maj 2016. Ändrad: to 16 jun 2016