Hur lyfter vi Sveriges testarenor och säkerställer att de blir internationellt konkurrenskraftiga?

​I regeringens strategi ”Smart Industri” är testarenor ett fokusområde. Från västsvenskt håll välkomnas satsningen och i regionen finns en rad goda exempel på hur testarenor fungerar framgångsrikt i praktiken. Men hur kommer det konkreta stödet till svenska testarenor att se ut från nationellt håll?
I Västsverige har ett antal parter gått samman och skapat Västsvenska Arenan där frågor med relevans för hela landet lyfts, men med västsvenska perspektiv. Samtliga aktörer: Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Chalmers och Västsvenska Handelskammaren har ambitionen att synliggöra testarenor i Västsverige, både nationellt och internationellt.
 
Hur fungerar befintliga testarenor i praktiken och vilka utmaningar finns kopplade till dem? Regeringen tar nu fram handlingsplaner kopplade till ”Smart Industri”. Hur kommer de se ut och vilket statligt stöd är nödvändigt för att svenska testarenor ska bli internationellt konkurrenskraftiga? Hur kan staten dra nytta av etablerade testarenor och hur säkerställer vi att den kunskap, kompetens och forskning som finns i dessa miljöer når sin fulla potentiella och bidrar till svensk tillväxt?
 
Medverkande:
Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet
Lars Börjesson, ansvarig forskningsinfrastrukturer, Chalmers
Magnus Lundin, vd, SISP
Ödgärd Andersson, vp, Ericsson

Moderator: Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren
 
Tid: Onsdag 6 juli 09:00-10:00

Publicerad: må 11 jul 2016.