Hållbar produktion – motsats eller möjlighet?

Går produktion att göra hållbar? Är produktion och slutlig hantering av alla saker vi köper en katastrof för vår planet, eller kan sättet att producera och återanvända vara nyckeln till en hållbar framtid? Sverige kan ta ledningen och bör visa vägen. Vad behöver våra beslutsfattare veta?

En vanlig uppfattning är att produktion av saker vi köper bidrar till negativa miljöeffekter. Men måste det vara så att miljön och hälsan hos de människor som jobbar i produktionen behöver belastas? Ett omdiskuterat område är återvinning. Tänk om vi kunde ta hand om våra gamla mobiler och datorer här, i stället för att låta barn i Ghana stå på soptippen och plocka isär dem? Hållbarhet är en drivkraft för teknikutveckling, konkurrenskraft och nya svenska företag. Det här är också en politisk fråga. FN:s mål för hållbar utveckling och regeringens strategi för nyindustrialisering lyfter fram hållbar produktion och en miljöorienterad, grön omställning. Hur saker produceras är alltså avgörande. Chalmers bjuder in till ett seminarium med tunga namn inom miljö och näringsliv. Vad har de att säga om vilken kunskap och kompetens som behövs inom området? Kom och delta i debatten kring vad som krävs för att förverkliga en hållbar produktion – som både människan och miljön tjänar på.


Medverkande:

Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande, Folksam
Cecilia Warrol, Teknikföretagen
Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet
Johan Stahre, professor, Chalmers styrkeområde Produktion
Maria Wetterstrand, miljödebattör, f d språkrör, Miljöpartiet
Eva Krutmeijer, moderator, EKKO AB


Tid: Tisdag 5 juli 12:00-13:00

Läs mer på Alme​dalsveckans hemsida>>​​


Läs mer om ämnet

Regeringen kraftsamlar för uppkopplad och hållbar produktion​

Medveten forskning ger hållbar produktion​​

Publicerad: to 26 maj 2016. Ändrad: må 11 jul 2016