Förarlöst - men inte utan styrning

Långa utvecklingsprocesser inom området mobilitet kräver sammanhållna strategier från utbildning till forskartjänster för kontinuitet och effektivitet. Svensk industri och forskning kan skapa en bas för nyindustrialisering av Sverige, med nya affärsmodeller, innovation och hållbarhet som signum.
Svensk industri och svensk forskning har stor betydelse för den globala utvecklingen inom området mobilitet. Elektriska bussar, förarlösa bilar och andra autonoma system kommer att från grunden förändra vår syn på rörlighet och tillgänglighet. Resultaten kommer dock inte automatiskt. De är frukter av strategiska val, finansiering, samverkan, kompetensuppbyggnad och ett sikte inställt på framtiden. Chalmers och KTH är tydligt fokuserade på långsiktigt samarbete inom transportforskningen, över discipliner och sektorer. För att kunna stärka och stödja så långa processer krävs det också en sammanhållen strategi från utbildning till forskartjänster, för att garantera kontinuitet och effektivitet. Då kan vi skapa en plattform för nyindustrialisering av Sverige, med nya affärsmodeller, nya möjligheter och med hållbarhet som signum. En namnkunnig panel, ledd av förra infrastrukturministern, tar sig an både innovationer och forskning, finansiering och framtid.

Medverkande:

Catharina Elmsäter-Svärd, fd statsråd, Drive Sweden
Anders Lönn, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Lars Nielsen, professor, programdirektör WASP, Linköpings universitet
Margareta Norell-Bergendahl, Professor, vicerektor, KTH
Erik Dahlberg, Senior manager, Scania CV AB
Magnus Blinge, Professor, Styrkeområde Transport, Chalmers​
Elna Holmberg, Föreståndare, Svenskt el- och hybridfordonscentrum


Tid: Måndag 4 juli 9:00-10:00

 

Publicerad: to 26 maj 2016. Ändrad: må 11 jul 2016