FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – men vad krävs?

FN:s Agenda 2030 kan transformera vår värld. Men det kräver beteendeförändringar, policys och tekniska lösningar. Hur tar vi tillvara på all den potential som finns? Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete kan vi skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid.
FN:s 17 hållbarhetsmål markerar början på 15 betydelsefulla år med potential att transformera vår värld. Med engagemang, banbrytande samarbeten och hårt arbete finns möjligheter att skapa djupa, hållbara förändringar som är nödvändiga för vår framtid. Vi kan inte förlita oss enbart på teknik för att uppnå förändring. För att en hållbar förändring ska komma till stånd behövs ett samspel mellan beteendeförändring och teknisk innovation. Det handlar om alltifrån att utmana kulturell praxis, stödja hållbara och socialt rättvisa normer genom kollektiva åtgärder, till institutionell förändring. Hur kan vi göra utrymmet mellan aktörer mer funktionellt och produktivt? Under seminariet kommer vi att diskutera dilemman och lösningar kring policy, hälsa, transport och institutioner. SDSN Northern Europe mobiliserar den akademiska världen och kunskap från näringslivet. Syftet är att rama in kunskap så att den kan ta sig an prioriterade utmaningar och lösningar.

Medverkande:
Helena Lindholm, prorektor, Göteborgs universitet
Allan Larsson, f.d. finansminister, rådgivare till EU-kommissionens president
Anne Larilahti, vice president sustainability strategy, Telia Company
Sara Övreby, global public affairs manager, Scania
Darko Manakovski, moderator

Tid: 7 juli 2016 10:30 - 11:30​

Publicerad: on 08 jun 2016. Ändrad: må 11 jul 2016