ElectriCity - en tur på testarenan för framtidens hållbara kollektivtrafik

Göteborgs innovativa linje 55 har varit igång i ett år. Längs Avenyn, mitt i centrala stan, rullar tysta och avgasfria elbussar som ger vanliga vardagspendlare en upplevelse av hur morgondagens kollektivtrafik kan se ut. Vad har testarenan lärt oss hittills?
För ett år sedan invigdes Göteborgs uppmärksammade linje 55 som trafikeras av tysta och utsläppsfria elbussar. Nytänket kring hållplatser – bland annat inomhus – och innovativa lösningar kring energi, säkerhet och IT har skapat stor nyfikenhet världen över.
Linjen är det första synliga resultatet av ElectriCity – ett djärvt och visionsdrivet samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle. Utan gemensam budget och färdiga avtal mellan sig lyckades fjorton samarbetsparter skapa en innovationsplattform och testarena för framtidens fossilfria kollektivtrafik på rekordtid. Samhällsbyggare, företag och forskare har fått unika möjligheter.
Hur gick det till? Kan vi bygga städer annorlunda? Kan vi samarbeta annorlunda? Följ med på resan!

Medverkande:

Stefan Eglinger, trafikdirektör, Göteborgs stad
Lars Holmin (M), ordförande, Västtrafik AB
Monica Ringvik, Director Research & Innovation Policy, Volvo AB
Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling AB
Ulf Östermark, koordinator forskning EletriCity, Chalmers
Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
Lars Hjälmered (M), vice ordförande, Näringsutskottet
Lotta Göthe, moderator, Miljöbyrån Ecoplan AB


Tid: Torsdag 7 juli 15:00-16:00

​​

Publicerad: to 26 maj 2016. Ändrad: må 11 jul 2016