Alla vinnare när idrotten tar plats på universitetet

Forskning, utbildning och idrott - skapas Sveriges framtida OS-medaljer med hjälp av vetenskap? När forskare, studenter och idrottare möts skapas innovationer som kan förbättra idrottsprestationer och kanske även bredda rekryteringen till högre utbildning.
Chalmers på Gothenburg Horse ShowEtt hinder som analyserar hästarnas hoppteknik, 3D-rörelseanalys av tävlingssimmare och sensorer som upptäcker skador innan de uppstår. Studenter och forskare vid Chalmers tänjer på traditionella gränserna med olika idrotter som testarenor för att anpassa och utveckla innovationer och idéer. Den praktiknära satsningen har möjlighet att bidra till bättre idrottsprestationer, att idrottande studenter ökar sin studiemotivation när de ser hur kunskaperna kan användas och att fler söker sig till högre utbildning via sitt idrottsintresse. Den tvärvetenskapliga inramningen har också gjort att forskarna hittar andra användningsområden av forskningsresultaten. På detta seminarium beskrivs vad idrottssatsningen har inneburit så här långt med exempel från hästsport och idrottsvetenskapen. Följt av en större debatt om betydelse av innovation inom idrott och hur nya idéer kan göra nytta inom fler idrotter och områden.

Medverkande:
 

Maria Knutson Wedel, vicerektor grundutbildning, Chalmers tekniska högskola

Lars Roepstorff, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Peter Mattsson, utbildningsansvarig, Riksidrottsförbundet

Per Fagrell, Teknikföretagen

Erik Mattsson, moderator


Tid: Torsdag 7 juli 13:30-14:25

Fler artiklar i ämnet

Publicerad: to 26 maj 2016. Ändrad: to 07 jul 2016