Hur många gäster får jag bjuda in?

Antalet platser i Kårrestaurangen är begränsade till ca 700 personer p g a brandskydd. Alla promovendi som vill komma på banketten får ta med sig gäster och Eventkontoret försöker att tillgodose alla promovendis önskemål om antalet. 

Du får, förutom dig själv och din partner, bjuda in 2 gäster.

Sidansvarig Publicerad: fr 10 jan 2020.