Hur blir jag och mina gäster bordsplacerade på banketten?

Du och dina gäster blir placerade tillsammans vid samma bord så nära varandra som det är möjligt. 

Om din examinator/handledare också har anmält sig till banketten, så kommer hon/han också att placeras tillsammans med er i den mån det är möjligt.

Sidansvarig Publicerad: on 11 jan 2017.