Stiftelsens pris

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är högskolans ägare. Stiftelsen främjar inom Chalmers kvalitet och förnyelse genom att finansiera utveckling inom valda områden. Chalmers anställda har en avgörande betydelse för högskolans framgångar. Med det pris som delas ut årligen önskar stiftelsens styrelse lyfta fram inspirerande exempel på nyskapande initiativ och viktiga resultat.

Pristagare

2006: Olle Rutgersson

2007: Lennart Lundgren

2008: Christian Azar

2009: Ulla Edvardsson

2010: Lennart Vamling

2011: Jan-Olof Yxell

2012: Marie Arehag

2013: Jari Kinaret

2014: Li Wei

2015: Simon Zhongxia He

2017: Chalmers första mooc-projekt

2018: Lisbeth Olsson

2019: Christel Cederberg, Fredrik Hedenus, Karin Jonsson, Rikard Landberg, Nathalie Scheers och Stefan Wirsenius

2020: Max Ortiz Catalan

Sidansvarig Publicerad: må 27 apr 2020.