Promovendi 2002

Till teknologie doktorer respektive filosofie doktorer (*) efter avlagda prov promoveras år 2002

 Sektionen för arkitektur
Marta Dischinger
Kristina Fridh
Elisabeth Lundgren AlmSylvia Sundberg
Sektionen för elektro- och datorteknik
Rafeef Abu-Garbieh
Ghassan Al-Hamarneh
Johan Backlund
Frederica Cattani
Artur Chodorowski
Stephen Curran
Fredrik Ingvarsson
Mathias Johansson
Martin Lindgren
Björn Lindmark
Hans Martinsson
Lester Soon Huat Ngia
Mats Petersson
Ylva Pihlström
Silvia Raffelli
Jonas Samuelsson
Jörgen Stenarson
Henrik Sunnerud
Enis Tuncer
Jian Yang
Sektionen för fysik och teknisk fysik
Johan Angenete
Tobias Bergsten
Sara Blom
Jakob Blomgren
Joakim Bäckström
Dennis Chouvaev*
Anders Dahlgren
Robert Frykholm
Michael Försth
Ulf Gran
Fredrik Höök
Stefan Johansson
Zhifeng Kuang
Martin Nygren
Carlo Ruberto
Henrik Rydberg
Charbel Tengroth
Fredrik Wenander
Stefan Wirsenius
Yiming Yao
Henric Åsklund
Sektionen för kemi
Maria Brink
Paul Clucas
Mattias Fredriksson*
Stellan Holgersson*
Mikael Johansson
Claire Kanony*
Martin Karpefors
Kristine Kilså Jensen
Hye-Kyung Kim*
Agris Klimkans*
Johan Leckner
Niklas Lorén
Maj-Britt Macher
Helene Möllerstedt
Kuanrong Qui
Tobias Richards
Per Thormählen
Tomas Wikström
Magnus Åsberg Dahlborg
Sektionen för maskinteknik
Claës Breitholtz
Tobias Carlsson
Johan Davidsson
Fredrik Falkenberg
Bernhard Gustafsson
Mattias Gustavsson
Jan Hallander
Hans-Fredrik Henrysson
Helena Jacobsson
Gunnar Johansson
Karl Michael Jäger
Anders Karlsson
Pär Klingstam
Astrid Linder
Xiadong Liu
Nicklas Nordin
Ingrid Nyström
Lena Olsson
Linda Orrenius Rose
Johan Oskarsson
Håkan Sandquist
Monica Soldinger Stafhammar
Johan Sternéus
Anders Sundin
Urban Svennberg
Henrik Thunman
Anders Warell
Adam Wittek
Sektionen för teknikens ekonomi och organisation
Magnus Holmén
Karl Jansen
Mats Magnusson
Per-Olov Sverling
Joakim Tell
Jonas Waidringer
Sektionen för matematik och datavetenskap
Johan Agat
Urban Boquist
Johan Carlsson*
Koen Claessen*
Rogardt Heldal
Ola Helenius*
Patrik Jansson
Gunnar Kjell
Staffan Nilsson*
Lars Pareto
David Svensson
Sektionen för väg- och vattenbyggnad
Lena Blom
Jens Forssén
Åsa Fransson
Rune Glamheden
Patrik Hager
Bi I Johansson
Nils Kellgren
Per Kettil
Nina Lautersztajn-Skarbinski
Maria Olsson
Morten Gjetting Stage*
Peter Starzec
Staffan Swedenborg
Olivier Truc
Paula Wahlgren

Publicerad: to 14 okt 2010.