Karin Markides pris för Årets innovationsutmärkelse

​Karin Markides pris för Årets innovationsutmärkelses som ska gå till en nuvarande eller tidigare student vid Chalmers som har lämnat avgörande bidrag till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete inom forskning och utbildning samt bidragit till långsiktig hållbar utveckling.
2019

2018
Per Kjellin

2017

Andreas Lehner

2016
Håkan Richardson

 

Publicerad: on 01 jun 2016. Ändrad: on 29 maj 2019