Sven Rahmn

Chalmersmedaljen 1978
Sven Rahmn, född 1905, har efter civilingenjörsexamen vid Chalmers 1929 verkat först som utvecklingsingenjör vid och sedan som chef för televerkets västra radioområde. Han har bl a svarat för uppbyggnaden av fartygsradioanläggningarna i Onsala och Vallda.

Sven Rahmn tog 1930 initiativet till den första radio- och teletekniska utbildningen vid Chalmers då helt krafttekniska elektroavdelning. Under 1950-talet deltog han på ett ofta avgörande sätt i utvecklingsarbetet med Chalmers televisionstekniska experimentsändningar, de första i Göteborg och mellan Göteborg och Köpenhamn. Under Råöobservatoriets ständigt pågående moderniseringsarbete har Sven Rahmn vid en rad tillfällen – bl a i samband med Sveriges första satellitkommunikationsexperiment – gjort viktiga insatser.

Genom Sven Rahmns intresse för högskolans vetenskapliga radio-, tele- och elektronikverksamhet har högskolan på ett effektivt sätt kunnat dra nytta av televerkets praktiska erfarenheter inom området.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.