Lennart Rönnmark

Chalmersmedaljen 1975
Professor Lennart Rönnmark, född 1909, var rektor för Chalmers under åren 1958-66. Högskolan karakteriserades under denna tid av organisatoriska förändringar, tillväxt i forsknings- och undervisningsverksamheten samt utbyggnad på området ”Nya Chalmers”. Lennart Rönnmarks framsynta insatser som rektor – grundade inte minst i hans speciella kunnande i organisations- och byggnadsfrågor – var och är fortfarande av stor betydelse för högskolans utveckling.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.