Karl Erik Nordwall

Chalmersmedaljen 1978
Karl Erik Nordwall, född 1910, anställdes är 1939 som kamrer vid Chalmers. Under en följd av år förenade han denna tjänst med uppdrag som sekreterare i högskolans styrelse, lärarkollegium och byggnadskommittée. 1953 förordnades Karl Erik Nordwall till högskoleintendent för att slutligen åren 1964-1976 inneha tjänsten som avdelningsdirektör och chef för högskoleförvaltningens administrativa avdelning.

Genom sin från början mångsidiga tjänstgöring vid Chalmers förvärvade Karl Erik Nordwall ingående kunskaper om utbildningens och forskningens ekonomi, organisation och resurser vid högskolan. Med den bakgrunden och med sin stora förmåga att praktiskt angripa och lösa de ständigt återkommande ekonomiska problemen framstod Karl Erik Nordwall som en nyckelperson inom hela Chalmers med grundmurat förtroende och stora auktoritet. Hans mångåriga arbetsinsats har i hög grad främjat högskolans verksamhet och utveckling.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.