Holger Bohlin – Chalmersmedaljen 1992

HolgerBohlin.jpgProfessor Holger Bohlin föddes 1921, avlade civilekonomexamen 1946. Efter en lång yrkesverksamhet bl a som chef för Skoindustrins forskningsinstitut 1950-55, VD i Svenska MTM-föreningen, VD i Bohlin & Strömberg AB 1960-69, utnämndes han till professor i industriell organisation vid Chalmers 1969. Efter pensioneringen 1986 har han haft ett deltidsförordnande vid Chalmers bl a som dekanus för den immateriella I-sektionen.
 
Professor Holger Bohlin har under sin professorstid målmedvetet arbetat för att bygga upp området industriell produktion och ekonomi inom Chalmers. Han har lett och utvecklat institutionen för industriell organisation till en dynamisk kunskapsorganisation med närkontakt till flertalet av Sveriges ledande industriföretag och med utbildningskontakter till Chalmers alla civilingenjörsutbildningar. Han har varit en framgångsrik lärare och inspirerat många ungdomar att engagera sig i forskningen inom industriell produktion och ekonomi. Som ledare och inspiratör har Bohlin också skapat Institutet för industriell evolution (INDEVO, 1971) och Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT).
 
Han har som ordförande stora förtjänster av tillkomsten och utvecklingen av Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) som har till syfte att öka forskningssamarbetet mellan industrin och Chalmers, Chalmers Innovationsaktiebolag (CIAB), som bl a ger stöd till Chalmers groddföretag och Chalmers seminarieserie för industriledare (Chalmers Executive Seminars).
 
Holger Bohlins djupa intresse och kunskaper om industrins behov har haft stor betydelse för högskolans utveckling och vidgat inegnjörsyrkets gränser genom sammanbindningen av teknikens och industriledandets kunskapsområden.
 
Foto: Erik Holgersson

Sidansvarig Publicerad: må 18 okt 2021.