Håkan Sterky

Chalmersmedaljen 1976
Teknologie doktor Håkan Sterky föddes 1900 och blev 1939 professor i telegrafi och telefoni vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Under åren 1942-65 var han generaldirektör och chef för Televerket.

Håkan Sterky särskilda betydelse för Chalmers sammanhänger med Råö Rymdobservatorium. Chalmers förslag 1961 om ett stort (25,6m) radioteleskop för centimeterlängder möttes till en början av skepsis. Varken i Sverige eller i utlandet trodde man vid den tidpunkten på att interstellära radiomolekyler skulle kunna upptäckas inom detta våglängdsområde. Håkan Sterky anade emellertid de vetenskapliga möjligheterna och insåg de kommunikationstekniska. Han initierade och genomdrev 1962 bildandet av den Skandinaviska Telesatellitkommittéen för att med det planerade Råöteleskopet undersöka förutsättningarna för avbrottsfria teleförbindelser via satellit. Dessa försök ledde till byggandet av den nordiska telesatellitstationen i Tanum. Chalmers radioastronomiska utnyttjande av teleskopet ledde bl a till den välkända upptäckten av CH-radikalen ("den felande länken").

Även som ordförande i den beredande arbetsgruppen för det år 1967 färdigställda 20m-teleskopet för millimetervågor har Håkan Sterky med förutseende och entusiasm verksamt bidragit till Råö-observatoriets snabba utveckling mot en internationellt stark position på radioastronomins område.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.