Chalmersmedaljen

Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling.

Chalmersmedaljörerna utses av Chalmers styrelse på förslag av rektor. Medaljen delas ut vid den årliga promotionen.


2015

Håkan Buskhe

Hans-Olov Olsson

Jan-Eric Sundgren


2014

Dorothy Leo

Bo Hedfors


2013


2012

2011

2010


2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

Ingenjörsföreningen

1983

1982

1980

1979

1978

1976

1975

1974

1972

1967

Gustav Hössjer
Hilding Nielsen
Melchior Wernstedt

1956

1954

Sigfrid Edström
Alex Engblom
Hemming Johansson
Gustaf Larson
Hakon Leffler
Hilding Törnebohm

1948

Frimuraresamhället
Hugo Heyman
Sven Hultin
Malte Jacobsson
Gösta Malm
Sven Steen