Chalmersmedaljen

Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling.

Chalmersmedaljörerna utses av Chalmers styrelse på förslag av rektor. Medaljen delas ut vid den årliga promotionen.

2013

Per Olof Wikström


2012
Solbergaskolan
Föreningen Intize

2011

Rune Andersson
Bjarne Holmqvist

2010

Olof Engström Oliver Lindqvist

2009

Hans Björnsson
Bengt Kasemo

2008

Erikka Adler
Bert-Inge Hogsved
Per-Olof Nilsson

2007

Gunnar Bjursell
Sune Carlsson

2006

Roy Booth
Tord Claeson
Ing-Britt Svensson

2005

Mårten Carlsson
Roger Johansson
Bernt Rönnäng

2004

Ingvar Lindgren
Sören Mannheimer
Jan S Nilsson
Lena Torell
Gerd Åsberg

2003

Peter Jagers
Erik Kollberg
Olle Nilsson

2002

Sture Allén
Nils-Herman Schöön
Christina Ullenius

2001

Eva Selin Lindgren
Anders Sjöberg

2000

Elias Cornell
Tor Kihlman
Jan Wallinder

1999

Kjell A Mattsson
Mauritz Sahlin
Bengt Åkesson

1997

Håkan Frisinger
Alf Åkerman  

1995

Alf Samuelsson

1994

K Gösta Eriksson
Robert Magnusson

1993

Jan Hult

1992

Carl-Gustaf Andrén
Holger Bohlin

1991

Sven Olving

1990

Marianne Kärrholm
Stig Lundqvist

1989

Chalmers studentkår
Torkel Wallmark

1988

Helge Zimdahl
Svante von Zweygbergk

1987

Gunnar Beskow
Kjell Härnqvist

1986

Viking Walter

1985

Arne Palmgren

1984

Chalmersska
Ingenjörsföreningen

Nils Svartholm

1983

Bengt Jakobsson
Olof Samuelsson
Oscar af Ugglas

1982

Erik Bergsten
Ragnar Thun

1980

A Hugo Olsson
Henry Wallman

1979

Brian Flowers
Nils Gralén
Nils Gustaf Rosén
Olof Rydbeck

1978

Karl Erik Nordwall
Sven Rahmn

1976

Stig Ekelöf
Håkan Sterky

1975

Odd Albert
Lennart Rönnmark

1974

Erik Hemlin

1972

J Arvid Hedwall

1967

Ragnar Edenman
Gustav Hössjer
Hilding Nielsen
Melchior Wernstedt

1956

Erik Olsson

1954

Axel Adlerbert
Sigfrid Edström
Alex Engblom
Hemming Johansson
Gustaf Larson
Hakon Leffler
Hilding Törnebohm

1948

Georg Andrén
Frimuraresamhället
Hugo Heyman
Sven Hultin
Malte Jacobsson
Gösta Malm
Sven Steen