William K George


William K George

William K. George, professor i fluiddynamik vid Institutionen för tillämpad mekanik vid Chalmers har blivit utsedd till Årets forskarhandledare 2006.

Med sitt stora engagemang och sin energi är han en förebild för sina doktorander, såväl i forskningen som på ett personligt plan. Genom lyhörd handledning utvecklas deras vetenskapliga självförtroende och problemlösningsförmåga.

William George delar med sig av sin passion för ämnet och inspirerar och motiverar samtidigt som han driver sin grupp på ett strukturerat och målinriktat sätt. Genom att på ett föredömligt sätt använda sig av studieplaner som uppdateras kontinuerligt skärps doktorandens medvetenhet om sitt projekt.

Hans doktorander förs på ett tidigt stadium fram i internationella sammanhang och ges ofta möjligheter att presentera sina arbeten vid konferenser. De blir också snabbt en del av William Georges stora kontaktnät.

Med mycket hjärta och en tydlig vision av hur vetenskap skall bedrivas har William George byggt upp en harmonisk forskargrupp som utmärks av sammanhållning och framåtanda.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.