Staffan Jacobsson

Staffan Jacobsson har en enastående förmåga att överföra sitt kunnande och engagemang till sina doktorander. Han använder sig av en lärlingsmodell där han arbetar sida vid sida med sina doktorander i början av deras forskarstudier för att sedan låta dem arbeta mer och mer självständigt. På detta sätt får doktoranden en bra start och lär sig mycket som annars är svårt att formulera i ord. Staffan Jacobsson har många uppdrag men genom att planera sin tid väl ser han till att hans doktorander får den handledning de behöver.

Staffan Jacobsson diskuterar gärna forskningsuppgiften förutsättningslöst med sina doktorander. Han uppmuntrar dem att ha egna idéer och har inget emot om de ifrågasätter det han tidigare har sagt. Samtidigt betonar han vikten av att arbeta strukturerat och ser till att doktorandens forskning leder till en väl sammanhållen avhandling. Sammantaget skapar Staffan Jacobsson en kreativ men ändå strukturerad forskningsmiljö som hela forskningsgruppen mår bra av.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.