Paul Gatenholm

Paul Gatenholm utmärker sig som handledare genom sitt stora engagemang och sin idérikedom. Han har visat prov på en mycket god förmåga att anpassa handledningen efter den enskilde doktorandens behov, med stor hänsyn tagen till vilket skede av forskarutbildningen han eller hon befinner sig i. Uppföljning av forskningsarbetet sker regelbundet med både positiv och negativ feedback. Doktoranden uppmuntras att presentera sitt arbete ofta, såväl inom forskargruppen som på konferenser.

Paul Gatenholm har byggt upp en stimulerande forskningsmiljö i nära samarbete med näringslivet, där doktoranden uppmuntras att bredda sin kompetens och tänka i nya banor. Hans omfattande kontaktnät och breda ämneskompetens kommer även doktoranden till gagn. Doktoranderna uppmuntras också att samarbeta sinsemellan och engageras i handledningen av examensarbetare på institutionen.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.