Lars Davidson

Davidson.jpg

Utmärkelsen årets forskarhandledare går till professor Lars Davidson. Han är förståndare vid Avdelningen för strömningslära, Institutionen för tillämpad mekanik.

Lars Davidson är entusiasmerande och tar sig alltid tid för sina doktorander som känner att han är ett stort stöd. Forskarstudierna läggs upp på ett föredömligt sätt, med individuella studieplaner samt kontinuerliga uppföljnings- och handledarsamtal. Samtliga nuvarande doktorander upplever att de har goda möjligheter att påverka forskningens inriktning och upplägg.

Genom aktivt engagemang lyckas Lars Davidson skapa en god och avstressad arbetssituation för sina doktorander, där de även uppmuntras aktivt till att utveckla andra intressen.

Lars Davidson uppuntrar dessutom till att delta i konferenser och att göra forskningsvistelser utomlands. Han ser också till att doktoranderna har god kontakt med kolleger i andra forskargrupper och är mån om deras fortsatta karriär efter avslutade studier.

Lars Davidson är född 1957 och tog 1983 civilingenjörsexamen vid Chalmers. Han utsågs till professor i värmeöverföring vid Chalmers 1995.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.