Kenth Lumsden

Lumsden.jpg

Kenth Lumsden utnämns på grund av sitt outtröttliga arbete för att kunna erbjuda sina doktorander och sin omgivning en fruktsam miljö och hjälp och stöd i forskningsprocessen.

Med sin hängivenhet för tillämpad vetenskap och forskning, motiverar och inspirerar Kenth Lumsden sina doktorander. Samtidigt som han stödjer och vägleder dem, är han öppen för sunda argument och nya idéer och tillåter sina doktorander att begå egna lärorika misstag. Därmed kan de utvecklas personligt och forskningsmässigt.

Kenth Lumsden utsågs till professor i integrerade transportsystem år 2000.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.