Hans-Olof Andrén


Hans-Olof Andrén, biträdande professor i fysik, har utsetts till Årets forskarhandledare 2001.
Han framhålls i motiveringen bland annat som engagerad, ödmjuk och villig att anpassa handledningen efter varje individs behov.

Genom att dessutom ge handledningen en hög prioritet har resultatet blivit välstrukturerad, initierad handledning såväl som konstruktiva utvecklingssamtal och forskningsresultat av hög kvalitet. Då finns det också tid för ett fungerande privatliv. Sammantaget har detta väsentligt bidragit till den goda stämningen inom gruppen, skriver doktorandsektionen i sin motivering.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.