Erik Ström

Årets forskarhandledare 2009

Erik Ström är en erfaren handledare som uppmuntrar och stöttar sina doktorander. Han har alltid tid för frågor och ger sina doktorander konstruktiv kritik på ett uppmuntrande sätt. Erik ser till att hans doktorander har lagom arbetsbelastning och att de mår bra, både på och utanför arbetet. Även om doktoranden inte är placerad på Chalmers är Erik engagerad och har alltid tid. Som handledare är Erik strukturerad, och han har regelbundna möten med alla sina doktorander samtidigt som hans ”open door policy” ger dem möjlighet att nå honom även utanför dessa tillfällen. Han förmedlar sina kunskaper genom att vara en god lyssnare och ger vägledning snarare än direkta svar, vilket ger studenterna utrymme att komma med egna lösningar och nya idéer. Eriks doktorander ser honom som mycket intelligent med stor kunskapsbredd inom många områden, vilket gör att han lätt kan sätta sig in i ett problem och komma med relevanta synsätt och frågor. Sitt kontaktnät delar Erik med sig till sina doktorander och uppmuntrar till deltagande i konferenser och olika evenemang. Han ser också till att få feedback från sin egen handledning av doktoranderna. Erik medverkar också på sociala aktiviteter med sina doktorander och ser till att även de doktorander som inte är placerade på Chalmers får vara med i gemenskapen. Det är inte bara Eriks doktorander som uppskattar hans arbete, utan även hans studenter, och han strävar alltid mot att förbättra undervisningen. Sammanfattningsvis är Erik en vägledande, uppmuntrande och omtänksam handledare som på ett strukturerat sätt guidar sina doktorander genom utbildningen. Han är därför en förebild för handledare på Chalmers och en värdig vinnare av priset för årets handledare.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.