Duncan Sutherland

Duncan Sutherland har med sin stora forskarkompetens såväl som goda ledaregenskaper format ett team med en forskarutbildning på hög nivå samt utrymme för personlig utveckling för varje enskild individ.


Som handledare besitter Duncan Sutherland en bred kompetens vad gäller teori såväl som praktiskt arbete och hans stora kontaktnätverk mellan olika forskarmiljöer får också doktoranderna tillgång till. Han är drivande och ställer krav på doktoranderna och skapar samtidigt en struktur för arbetet där det också finns utrymme för varje doktorands enskilda behov.
Doktoranderna uppmuntras till att ta ansvar för sitt arbete, testa egna idéer och lära sig av sina misstag för att utvecklas till självständiga
forskare. Med ett stort engagemang, genuint intresse för forskningsområdet såväl som doktorandernas resultat samt med en stor lyhördhet lotsar Duncan doktoranderna genom arbetet.

Duncan Sutherland är också en god förebild i arbetet med att kombinera egen forskning på hög nivå samt en stor tillgänglighet och stort stöd åt doktorander med det egna familjelivet. Alltid med lika stor entusiasm och med en tydlig stolthet över sina doktorander och deras arbete medverkar han till det positiva forskningsklimatet i gruppen - och därigenom de goda resultat som uppnås.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.