Årets forskarhandledare

Genom att utse årets forskarhandledare vill Chalmers markera värdet av god handledning för såväl doktorandens personliga utveckling, som för hans/hennes forskningsresultat.

Chalmers doktorandsektion föreslår kandidat för stipendiet. Kontakta dem om du vill veta mer om priset Årets forskarhandledare.


2021: David Pallarès

2020: Lisa Göransson

2019: Johan Larsbrink

2018: Christian Fager

2017: Aila Särkkä

2016: Martin Andersson

2015: Henk Wymeersch

2014: Jonas Ringsberg

2013: Erik Agrell

2012: Hans Johannesson

2011: Christine Räisänen

2010: Andrei Sabelfeld

2009: Erik Ström

2008: Kenth Lumsden

2007: Lars Davidson

2006: William K George

2005: Paul Gatenholm

2004: Duncan Sutherland

2003: Bengt Andersson

2002: Anna Dubois och Lars-Erik Gadde

2001: Hans-Olof Andrén

2000: Mats Stading

1999: Staffan Jacobsson

1998: Bo Berndtsson

1997: Dag Hanstorp

Doktorandsektionens hemsida

Sidansvarig Publicerad: må 24 maj 2021.