Christine Räisänen

Raisanen.jpgÅrets forskarhandledare 2011

Christine Räisänen, biträdande professor i organisation och kommunikation vid Institutionen för bygg- och miljöteknik, får utmärkelsen årets forskarhandledare.

Christine Räisänen är en erfaren forskare och handledare som stöttar och uppmuntrar doktoranderna på flera sätt. I sitt handledarskap reflekterar hon över sitt förhållningssätt till forskningen och hur hon delar med sig av erfarenheter till doktorander och kollegor. Dels genom att efterfråga feedback, dels genom att vara aktiv som mentor och hålla workshops för att utveckla kollegor i handledarrollen.

Som handledare är Christine Räisänen generös med sin tid och har frekventa möten med sina doktorander. Hon har god insikt i doktorandernas dagliga arbete och vilka problem de brottas med som forskare. Hon är särskilt mån om deras personliga utveckling och välmående.

Sidansvarig Publicerad: on 04 jan 2012.