Bo Berndtsson

 

Bo Berndtsson lyckas på ett anmärkningsvärt bra sätt förmedla sin ämneskunskap på såväl en övergripande som en detaljerad nivå, vilket hjälper doktoranden att komma framåt i sin forskningsuppgift. Han tar sig tid att diskutera, är uppmuntrande och kommer alltid med idéer. En annan av Bo Berndtssons starka sidor är hans förmåga till engagemang i form av stöd och ledning, både när det gäller att formulera och att bearbeta det problem som doktoranden arbetar med. Dessutom bistår han med värdefull information och är en drivande kraft bakom forskargruppens seminarieverksamhet. Bo Berndtsson visar även upp en mänsklig sida och bryr sig om hur doktoranden mår. Han är allt som en handledare bör vara.

Sidansvarig Publicerad: on 30 jan 2019.