Bengt Andersson

Bengt Andersson har ett handledarskap som i en anda av kritiskt tänkande och reflektion skapat en positiv och produktiv gemenskap bland doktoranderna. Handledningen är präglad av mångfald genom en struktur med forskarskolor, biträdande handledare, handledar-grupper, mentor och forskargruppsmöten. Detta innebär både möjligheter till konstruktiv kritik och ett stort utrymme for nätverks-skapande.

Bengt Anderssons prestigelöshet resulterar i en positiv arbets-atmosfär, som främjar konstruktiva diskussioner, samt en stor personlig tillgänglighet. Tillgängligheten för doktoranderna och hans aktiva forskning gör att han är väl insatt i doktorandernas problemställning och arbetssätt. Bengts engagemang i doktor-andernas utbildning är omfattande och mycket ärlig. Han har ett stort internationellt och industriellt kontaktnät och uppmuntrar till forskningsvistelser vid andra universitet. Doktoranderna har ofta en planerad framtid i god tid innan disputationen. Den väl fungerande handledningen har resulterat i gruppens höga produktivitet som håller högsta internationella kvalitet.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.