Anna Dubois och Lars-Erik Gadde

Anna Dubois och Lars-Erik Gadde från Teknikens ekonomi & organisation har utsetts till Årets forskarhandledare 2002.

Anna Dubois och Lars-Erik Gadde har medvetet format ett handledarteam som bygger på vikten av samarbete, både i handledning och dagligt arbete.

Handledarna visar stort engagemang för sina doktoranders forskning, arbetssituation såväl som privata liv utanför Chalmers. De har lyckats skapa en atmosfär i forskargruppen som präglas av ett inspirerande och prestigelöst arbetssätt där tillgänglighet och handledning ges högsta prioritet. Härigenom har de byggt upp en sammanhållen grupp med välstrukturerad handledning som både stöttar och utmanar doktoranderna till att växa som personer och självständiga forskare.

Anna Dubois och Lars-Erik Gadde har också visat prov på en utmärkt förmåga att knyta kontakter, såväl nationella som internationella, till sin forskargrupp. Genom att dela med sig av sina kontakter har de banat väg för sina doktorander att bygga ett, för framtiden, värdefullt forskningsnätverk.

Båda är engagerade i Chalmers utveckling genom att aktivt ta del i sektionsverksamhet. Tillsammans resulterar detta i forskning av hög kvalitet samtidigt som en god stämning skapas i gruppen runt dem.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.