Promotion

Chalmers erhöll rätten att utdela doktorsgraden år 1940. Sedan dess har 8 jubeldoktorer, 3 161 teknologie doktorer, 332 filosofie doktorer, 3 ekonomie doktorer, 1 medicine doktor och 209 teknologie hedersdoktorer promoverats.

Chalmers arrangerar doktorspromotion varje vår. 

Doktorspromotionen 2018 äger rum 2 juni i Konserthuset. Banketten anordnas i Kårhusets restaurang, Johannebergs campus.

Inbjudan att medverka i promotionen går till dom som fått sin ansökan om doktorsexamen granskad och utfärdad senast den 28 februari.

Chalmers har som mål att utfärda examina inom de rekommenderade två månaderna. Detta förutsätter att alla underlag vad gäller eventuella tillgodoräknanden och dispenser är klara och finns hos examensenheten. Observera att handläggningstiden kan vara både kortare och längre beroende på arbetsbelastning. Ansöker du om examen precis vid terminsslut är handläggningstiden vanligtvis längre.


För information angående högtiden kontakta Events: promotion@chalmers.se

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 22 jan 2018