Promoti 2019

Doktorspromotion

Chalmers erhöll rätten att utdela doktorsgraden år 1940. Sedan dess har 11 jubeldoktorer, 215 teknologie hedersdoktorer3 279 teknologie doktorer, 353 filosofie doktorer, 3 ekonomie doktorer och 1 medicine doktorpromoverats. Chalmers arrangerar doktorspromotion varje vår.


Under den högtidliga promotionsakten får de nya doktorerna ta emot hederstecken: hatt och diplom.
Som doktorer har de även rätt att använda det tredje tecknet: ringen.

(Chalmers delar ut diplomet. Hatten och ringen köps frivilligt av de nya doktorerna).


Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Chalmers tekniska högskola.
Vid promotionen hyllas också hedersdoktorerna. Hedersdoktorer får ta emot alla de tre hederstecknen: hatt, diplom och ring.


NYTT! På grund av situationen med coronavirusutbrottet och kvarstående restriktioner kommer Chalmers Doktorspromotion 2020 att slås ihop med 2021.


Nytt datum: 29 maj 2021


Ceremoni

OBS! Ny plats: Kongresshallen, Svenska Mässan
Ingång, Entré 8, Mässans gata 8, Göteborg

Bankett
Plats: Kårrestaurangen, Chalmersplatsen 1.Kommande promotionshögtid för 2021:
29 maj 2021


För information angående högtiden kontakta Events: promotion@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: ti 15 sep 2020.