Promoti 2019

Doktorspromotion

Chalmers erhöll rätten att utdela doktorsgraden år 1940. Sedan dess har 220 teknologie hedersdoktorer

3 429 teknologie doktorer, 370 filosofie doktorer, 3 ekonomie doktorer och 1 medicine doktor promoverats. Chalmers arrangerar doktorspromotion varje vår.


Under den högtidliga promotionsakten får de nya doktorerna ta emot hederstecken: hatt och diplom.
Som doktorer har de även rätt att använda det tredje tecknet: ringen.

(Chalmers delar ut diplomet. Hatten och ringen köps frivilligt av de nya doktorerna).


Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Chalmers tekniska högskola.

Vid promotionen hyllas också hedersdoktorerna. Hedersdoktorer får ta emot alla de tre hederstecknen: hatt, diplom och ring.


 
Kommande promotionshögtid 2023:
Datum: 13 maj 2023
Plats: Göteborgs konserthus, Götaplatsen


För information angående högtiden kontakta: promotion@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: fr 17 jun 2022.