Promoti 2019

Doktorspromotion

Chalmers erhöll rätten att utdela doktorsgraden år 1940. Sedan dess har 11 jubeldoktorer, 3 279 teknologie doktorer, 353 filosofie doktorer, 3 ekonomie doktorer, 1 medicine doktor och 215 teknologie hedersdoktorer promoverats.

Chalmers arrangerar doktorspromotion varje vår. 

 

Doktorspromotionen 2019 ägde rum lördagen den 18 maj i Göteborgs konserthus vid Götaplatsen. Banketten anordnades i Kårhusets restaurang, Johannebergs campus.

 
En inbjudan till doktorspromotionen 2019 skickades ut till alla promovendi från Chalmers för 2018, samt till dem som valt att skjuta upp sitt deltagande i promotionsceremonin från 2018 till 2019.

För att delta på promotionen måste ansökan om doktorsexamen vara granskad och utfärdad senast 28 februari.
Chalmers har som mål att utfärda examina inom de rekommenderade två månaderna. 
Detta förutsätter att alla underlag vad gäller eventuella tillgodoräknanden och dispenser är klara och finns hos examensenheten.
Observera att handläggningstiden kan vara både längre och kortare beroende på arbetsbelastning.
Ansöker du om examen precis vid terminsslut är hansläggningstiden vanligtvis längre.

På grund av situationen med coronavirusutbrottet kommer Chalmers Doktorspromotion flyttas från den 6 juni till den 10 oktober 2020.


För information angående högtiden kontakta Events: promotion@chalmers.se

Publicerad: fr 03 apr 2020.