Professorsinstallation

Professorsinstallationen är ett offentligt välkomnande till nya medlemmar i kollegiet av våra främsta företrädare. Ceremonin är minst lika viktig för att synliggöra och sprida information om de ämnesområden som de nya professorerna företräder, som för Chalmers.

Det är med stor glädje som Chalmers i år, den 30 september 2016, håller professorsinstallation. Genom denna ceremoni hedrar vi de som utvalts att företräda våra ämnesområden och synliggör deras forskningsprofiler för kolleger och allmänhet. Vid årets installationsceremoni blir professorer, adjungerade, affilierade och konstnärliga professorer samt professor of practice som startat sin verksamhet vid Chalmers från och med 1 januari 2015 och fram till 1 juli 2016 installerade, och presenterade i sina ämnesföreträdarroller.


Professorer
Leif Asp, Light Material Structures, 2015
Rickard Bensow, Hydrodyanamik, 2016
Christophe Demaziere, Fysik, 2016
Mikael Fogelström, Teoretisk fysik, 2016
Tomas Grönstedt, Turbomaskiner, 2016
Per Hyldgaard, Teoretisk fysik, 2016

Stefan Hohmann, Genetik, 2015
Ola Isaksson, Systems Engineering/Engineering Design, 2015
Patrik Jansson, Datavetenskap, 2015
Göran Johansson, Teoretisk och tillämpad kvantfysik, 2015
Patrik Johansson, Fysik, 2016
Johan Jonasson, Matematik, 2015
Nina Kann, Organisk kemi, 2015
Sinisa Krajnovic, Numeriska strömningssimuleringar, 2015
Fredrik Larsson, Strukturmekanik, 2016
Koen Lindström Claesson, Datavetenskap, 2016
Karin Lundgren, Betongbygnad, 2015
Tang Luping, Byggnadsmaterial, 2016

Scott MacKinnon, Maritime Human Factors, 2016

Aleksandar Matic, Fysik, 2015

Sverker Molander, Miljöriskanalys, 2016

Håkan Nilsson, Strömningslära, 2015

Hans Nordman, Elektromegnetisk fältteori, 2015

Monica Peterson Billger, Arkitektur och visualisering, 2015

Serik Sagitov, Matematisk statistik, 2015

Björn Sandén, Innovation och hållbarhet, 2015

Aila Särkää, Matematisk statistik, 2015

Henrik Thunman, Termokemisk omvandling, 2015

Wouter Vlemmings, Radioastronomi, 2015

Mattias Wahde, Tillämpad artificiell intelligens, 2015

Pernilla Wittung Stafshede, Kemisk biologi, 2015

Genkai Zhang, Matematik, 2015

Adjungerade professorer
Bo Berglund, Mikrovågselektronik, 2015
Sixten Berglund, Truck Longitudinal Dynamics, 2016
Thomas Emanuelsson, Mikrovågselektronik, 2015
Sassan Etemad, Tillämpad termo-fluid dynamik, 2015
Mathias Flansbjer, Experimentell konstruktionsteknik, 2015
Christer Johansson, Fysik, 2015
Lucien Koopmans, Förbränningssystem, 2016
Ulrich Krupp, Materialens mikrostruktur, 2015
Carl Lindberg, Matemarisk statistic med inriktning mot finansiell matematik, 2015
Astrid Linder, Personskadeprevention, 2016
Torbjörn Nilsson, Elektronikbyggsätt, 2015

Oleg Pajalic, Kemiteknik, 2015

Jan-Olof Svensson, Analytisk kemi, 2015

 

Gästprofessorer

Gao Shiwu, Fysik, 2015

Ulf Jensen, Fastighetsrätt, 2016

Mattias Jonsson, Matematik, 2015

Anna Kadefors, Technology Management, 2016

Ann-Charlotte Pedersen, Purchasing and Supply Management, 2016

Shia-Hui Peng, Computational Aeronautic Engineering, 2015


Konstnärliga professorer
Henrietta Palmer, Stadsbyggnad, 2015

Chris Williams, Arkitektur med inriktning mot konstruktion, 2016

​Affilierade professorer
Mats Andersson, Polymerteknologi, 2016

Eugene Bezuglyi, Fysik, 2016
Ulrich Krupp, Materialens mikrostruktur, 2015

Professor of the Practice
Anders Svensson, Arkitektur, ledarskap och management, 2015
Tomas Thorvaldsson, Fysik, 2015


För frågor om installationen:

events@chalmers.se

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 07 sep 2016