Chalmers professorsinstallation

Professorsinstallationen är en akademisk ceremoni med gamla anor vid universiteten, där våra främsta företrädare offentligt välkomnar nya professorer – lärosätets främsta företrädare för de olika vetenskapliga ämnesområdena. Ceremonin synliggör också deras forskningsprofiler för kollegor och allmänhet och sprider därmed information om vilka ämnesområden som finns och utvecklas vid Chalmers.​


Vid ceremonin installeras de som befordrats eller blivit tillsvidareanställda som professorer vid Chalmers. Samtidigt presenteras nytillkomna forsknings- och gästprofessorer, adjungerade, konstnärliga samt affilierade professorer. Med sina utifrånperspektiv och kunskaper har våra adjungerade och affilierade professorer, liksom gästprofessorerna, viktiga roller i att berika och hjälpa till att utveckla Chalmers utbildning, forskning och nyttiggörande. ​

  • Professor är en titel för de högst utbildade lärarna vid ett universitet eller högskola. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämne.
  • En adjungerad professor ska vara en ledande specialist med internationellt anseende inom sitt specialområde och forskare från antingen institut eller industrin. Akademisk kompetens motsvarande professorsnivå. Normalt bör man ha doktorsexamen.
  • Konstnärlig professor kallas en adjungerad professor enbart inom Arkitektur.
  • En gästprofessor är en internationellt framstående forskare, som är anstäålld vid ett annat universitet. Hen utnämns även vid Chalmers men för en begränsad tid.
  • En affilierad professor ska vara, eller ska ha varit, professor anställd vid ett annat universitet. Hen samverkar utan lön från Chalmers.
  • Professor of the practice ska visa framstående insatser inom ingenjörskonsten eller inom områden med stor relevans för undervisningen. Hen för med sig praktisk teknisk kompetens till undervisningen. Normalt ska hen kunna visa på pedagogisk skicklighet men doktorsexamen är inget krav. Vid professorsinstallationen september 2022 är ingen utnämnd till detta.
  • Arbetsuppgifterna för en forskningsprofessor ska motsvara en professors men med tyngdpunkt på forskning och nyttiggörande.​


För frågor om installationen:

professorsinstallation@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 14 nov 2022.