Professorsinstallation

Professorsinstallationen är en ceremoni där våra främsta företrädare  offentligt välkomnar nya medlemmar i kollegiet. 

Ceremonin är minst lika viktig för att synliggöra och sprida information om de ämnesområden som de nya professorerna företräder, som för Chalmers.

Den 28 september 2018,  ägde den senaste professorsinstallationen rum. 

Nästkommande installation sker 9 oktober 2020.


Genom denna ceremoni 2018 hedrade vi de som utvalts att företräda våra ämnesområden och synliggör deras forskningsprofiler för kolleger och allmänhet. Vid installationsceremonin blev professorer, adjungerade, affilierade och konstnärliga professorer samt professor of practice som startat sin verksamhet vid Chalmers från och med 1 juli 2016 och fram till 30 juni 2018 installerade.


För frågor om installationen:

events@chalmers.se

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: ti 10 dec 2019