Vad är akademiska högtidligheter?

Ibland får man i media korta glimtar från en så kallad promotionsceremoni, där en person tar emot en veckad hög svart hatt, medan en grön lagerkrans överlämnas åt en annan. Man kan också läsa att en professor har installerats i sitt ämbete. Men vad innebär företeelser som promotion och installation?

De universitet och högskolor i Sverige som har rätt att utfärda doktorsexamina, och som under lång tid har haft professurer har sammanställt information om akademiska högtidligheter och försöker därmed reda ut begreppen.

Läs mer Akademiska högtider

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 25 maj 2015