Doktorspromotion

Vad är akademiska högtider?

Ibland får man i media korta glimtar från en så kallad promotionsceremoni, där en person tar emot en veckad hög svart hatt, medan en grön lagerkrans överlämnas åt en annan. Man kan också läsa att en professor har installerats i sitt ämbete. Men vad innebär företeelser som promotion och installation?

De universitet och högskolor i Sverige som har rätt att utfärda doktorsexamina, och som under lång tid har haft professurer har sammanställt information om akademiska högtider och försöker därmed reda ut begreppen.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: ti 18 jun 2019